Skoleelever bakker gymnasiet op

Folkeskoleelever i Fjerritslev, Brovst og Løgstør Kommuner vil på Fjerritslev Gymnasium

FJERRITSLEV:Spørger man eleverne i de ældste klasser på folkeskolerne i Fjerritslev, Brovst og Løgstør Kommuner, synes de, at det er en rigtig dårlig ide, hvis Nordjyllands Amt lukker Fjerritslev Gymnasium. Det vil i givet fald betyde, at mindst 128 elever, der har planlagt at gå i gymnasiet i Fjerritslev fra enten 2004 eller 2005, må søge andre steder hen. Lektor Palle Birkholm fra gymnasiet har sendt spørgeskemaer ud til alle folkeskoler, der afleverer elever til Fjerritslev Gymnasium, og 331 svar er kommet tilbage fra eleverne i de nuværende 8. og 9. klasser. Af dem svarer halvdelen, 165, at de planlægger at tage studentereksamen, og over 75 pct. af dem vil helst tage den i Fjerritslev. Resten vil til andre skoler eller har ikke valgt sted endnu. Palle Birkholm oplyser, at der ikke indgår tal fra Brovst Skole, som ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, men herfra kommer i år ni afgangselever til Fjerritslev Gymnasium, og han ser er ingen grund til at tro, at tallet skulle være mindre næste år. - Min undersøgelse er ikke nogen videnskabelig statistik men skal tages med et gran salt. Den er bare et fingerpeg om opbakningen til gymnasiet, understreger Palle Birkholm. - Vi kender ikke svarprocenten, og de unge mennesker kan jo også skifte mening. Palle Birkholm, der underviser i historie og samfundsfag på gymnasiet, tilføjer, at ungdomsårgangene lige nu er historisk små, og i så mange år, man kan se frem, kommer niveauet ikke så langt ned igen. - Midt i 1980'erne prioriterede mange unge mennesker karrieren højt og udsatte at få børn. Det kan man se i dag som et kæmpehul i befolkningsstatistikken. Skoleeleverne har også oplyst, hvilket gymnasium, de vil søge til, hvis Fjerritslev Gymnasium lukker. Flest vil til Aalborg og Vesthimmerlands Gymnasium i Aars, men Palle Birkholm hæfter sig især ved, at 25 vil til Thisted. - Det er en hel klasse, og det vil blive dyrt for amtet at betale for så mange elevers skolegang i Viborg Amt, pointerer han.