EMNER

Skoleelever er dygtige til læsning

96 procent af børnene i Brønderslevs 3. klasser er testet dygtige læsere

BRØNDERSLEV:Eleverne i Brønderslev Kommune er særdeles dygtige læsere. Det viser en prøve, der er foretaget blandt eleverne i kommunens 3. klasser. Det er en særdeles tilfreds formand for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S), der har studeret resultatet af undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget af læsepædagog Ulla Bak. Ole Jespersgaard fortæller, at 96 procent af børnene er gode læsere. 82 procent er hurtige og sikre læsere, mens 12 procent er langsomme, men ret sikre læsere. Landsgennemsnittet er henholdsvis 71 og 18. I Brønderslev er der kun to procent usikre læsere og fire procent meget usikre læsere, hvor landsgennemsnittet er henholdsvis syv og tre procent. - Prøven er denne gang en sætningslæseprøve, der består af 60 opgaver, hvor eleven skal læse og holde sammen på flere informationer, og derefter vælge den tegning, der matcher teksten. Eleverne får kun den fulde forståelse, hvis sætningerne gennemlæses helt. Elevernes resultater indplaceres i forskellige kategorier efter hastighed og rigtigheds-procent. Ved sidste års-opgørelse lå klasserne samlet set tæt på landsgennemsnittet, men nu er de igen placeret et godt stykke over. Ulla Bak siger, at der ligger et stort pædagogisk arbejde for klasselæreren i at fastholde elevernes gode læsevaner, så de bevarer interessen og fortsat udvikler læsningen. Ulla Bak fortæller, at elevgruppen prøves igen i maj 2006. Ole Jespersgaard siger, at resultatet er meget flot. - I landsgennemsnittet taler man om 15 procent i den lave ende, hvor vi er på seks procent. - Når resultaterne er forbedret, hænger det sammen med, at der sættes ind på området, siger Ole Jespersgaard. Han mener, at det hovedsageligt er personer med et andet hovedsprog end dansk, der har problemer med at læse.