Skoleelever får værdier og holdninger

31 lærere deltager på et Lions Quest-kursus omkring etik og de bløde værdier

NÆSBY:I dag skifter 31 lærere fra Nibe, Aars, Farsø og Løgstør kommuner rolle med eleverne og placerer sig selv på skolebænken på Næsbyhus. Her skal de deltage i et Lions Quest-kursus, der skal give dem større baggrund for at arbejde med at udvikle elevernes holdninger og værdier i forhold til sig selv og andre. - Vi har tidligere haft 11 lærere fra Løgstør Kommune afsted på et tilsvarende kursus i 1997. Disse lærere har siden med meget positive resultater anvendt deres viden og undervisningsmateriale fra kurset. Kursusindholdet går på de bløde menneskelige værdier som ansvarlighed, selvtillid, følelser og forhold til kammerater og familie, fortæller Jørgen Johansson, medlem af Lions Club Løgstør og selv tidligere skoleinspektør. På kurset, der varer tre dage og slutter fredag, deltager bl.a. lærere fra alle fem folkeskoler i Løgstør Kommune og fra Vilsted Friskole. Lions Quest-kurset tilbyder et alsidigt materiale med henblik på, at de unge opnår tillid til egne muligheder og får baggrund for at tage stilling og handle. At hjælpe unge mennesker med at møde den udfordring, det er, at vokse op i en kompliceret og foranderlig verden, er et af de vigtigste mål med materialet. - Fristelser er der mange af i dagligdagen. Derfor er det vigtigt at lære vore børn og unge at vælge de rigtige værdier med henblik på at opleve en god livskvalitet, fortæller Jørgen Johansson. - Narkotika- og alkoholmisbrug er måske det problem, der bekymrer forældre, lærere og andre voksne mest, men dagens unge har har også en række nærliggende problemer. Her kan nævnes ungdomskriminalitet, studieafbrydelser og selvmordstanker. Mange af disse problemer, inklusive alkohol- og narkotikamisbrug, hænger sammen. De forekommer alle i foruroligende grad i hele samfundet uden hensyn til socialgrupper, etnisk oprindelse eller geografisk placering. Undervisningsmaterialet fokuserer meget på at hjælpe de unge til at vælge og ikke mindst fravælge. Da Nej til Narko er et fælles indsatsområde for kommunerne og Lionsklubberne, har SSP, Sund By Butik og de lokale lionsklubber i de nævnte kommuner ydet økonomisk støtte til kurset, der koster ca. 70.000 kr. at gennemføre. - Vi har valgt en kursusform, hvor deltagerne bor hjemme og møder op på Ranumhus de tre dage, kurset varer. Derfor kan vi mimimere omkostningerne til selve kursusgebyret på 2200 kr. pr. deltager og forplejningen, fortæller Jørgen Johansson. Kursusledere er Else Berntsen, SSP-koordinatoer i Løgstør Kommune og Jørgen Johansson, Lions Club Løgstør.