Skoleelever i søheltens kølvandsstribe

Vestjyder slutter historieprojekt af med Tordenskjoldsdage

FREDERIKSHAVN:Det gode skib Marilyn Anne af Struer har sejlet i Tordenskjolds kølvand, inden det onsdag lagde til ved Andelskajen i Frederikshavn. Forud er gået en Kattegatrundfart med ophold på Læsø, i Gøteborg, i Marstrand og Skagen. Det var i Marstrand og Gøteborg, at Tordenskjold gik rundt og var polisk og indtog en fæstning uden at løsne et skud. Blot ved at lade sine soldater roterere rundt, så den svenske kommandant ganske mistede overblikket. Siden mistede kommandanrten også sin hals, fordi han overgav fæstningen uden kamp. Den historie fik de ni elever på Marilyn Anne den svenske version af gennem en guide, som erkendte, at hele affæren var "lite pinsam" for en svensker. Marilyn Anne er et skoleskib, men et meget specielt et. Eleverne går i 9. og 10. klasse og kommer fra Vestjylland.Fælles for flere af dem er, at de har haft dårlige oplevelser i folkeskolen. Derfor har de fået tilbudt en anden form for skolegang på Marilyn Anne, som ejes af Struer, Holstebro og Herning kommuner og Ringkøbing Amt. De seneste dage har budt på alternativ historie- og geografiundervisning, der fængede som tørt krudt blandt drengene, fortæller skipper Rasmus Jacobsen og lærer Britt Trude Christensen, der var glade for invitationen til Tordenskioldsdagene. - Vi får mange invitationer, men det er langt fra alle, der har et indhold, som får os til at sige ja tak, uddyber Rasmus Jacobsen. -Det gælder for os om at give en undervisning med link til spændende oplevelser. For eksempel at lade eleverne regne ud, hvor lang tid sejladsen fra Hals til Gøteborg vil tager, så eleverne ser nytten af skolefagene. Undervisningsformen har andre fordele. - I folkeskolen kan det være svært at lære den enkelte at kende, siger Britt Kristensen, der siden februar har underviset i matematik, dansk og engelsk i "skolestuen" på Marilyn Anne. - Her er vi er sammen 24 timer i døgnet, så vi når igennem til hver enkelt elev. Skolestuen er også kantine, sovesal og opholdsrum. - Vi har en rigtig god lille skole, som nytter, indskyder skipper Rasmus Jacobsen. Han er navigatøruddannet, men har i 15 år undervist og har sejlet med projektskibe, også med hårdt belastede unge.