Skolevæsen

Skoleelever må dele bøger

Forældre er langt fra tilfredse med det seneste budget-udspil

AALBORG:Selvom skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) forleden lovede at arbejde for flere penge til vedligeholdelse af byens skoler, er det langt fra nok til at skabe ro i gelederne. Flere steder mangler der nemlig også penge til materialer og undervisning, og derfor må eleverne dele bøgerne. - Som skolebestyrelse føler man sig tit som en lus mellem to negle, siger formand for bestyrelsen på Mellervangskolen Stig Rafn. Han fremhæver blandt andet, at skolen flere gange har været nødt til at vælge mellem bøger og vedligeholdelse, og bevillingen til en hårdt tiltrængt ombygning er også udskudt. - I øjeblikket må skolens tre 4. klasser dele deres danskbøger. Der er simpelthen ikke penge til, at alle kan få et eksemplar, og det synes jeg ærligt talt ikke, vi kan være bekendt, understreger han. - Politikerne taler jo hele tiden om, at uddannelse er vores vigtigste ressource. Men de følger aldrig op på deres fine handlingsplaner, og jeg er bange for, at det i den sidste ende går ud over eleverne. Stig Rafn viser rundt på skolen, hvor ukrudt og græs vælter op af tagrenderne. Der er også løse tagsten og huller i belægningen, og i 7.b's klasselokale er der både løse gardinstænger, skrammede vægge, løse stolerygge og et stort hul i tavlen. - Men se så her, siger han. - Synes du ikke, det er flot? Stig Rafn trækker i et Danmarkskort fra 1969, hvor teksten flere steder overskygges af store huller. Og klassesættet i skabet med de løse låger er ikke stort bedre. Engelsk ordbøger med og uden ryg står hulter til bulter. Og flere er så gamle, at eleverne dårligt kender udtrykkene. - Der er jo trods alt sket en del med sproget siden 1956, smiler Stig Rafn. Han er godt klar over, at andre skoler formentlig har lige så dårlige materialer. Men som far bekymrer det ham alligevel. - Det er jo vores børns uddannelse, det går ud over, siger han. - I 9. klasse må de osse deles om bøgerne, og det betyder blandt andet, at lærerne bruger flere og flere penge på kopier, forklarer han. Mellervangskolen fik sidste år et flot nyt klasselokale. Men der har endnu ikke været råd til møbler, og det kniber også med penge til at indrette grupperum. - Samlet set har vi i dag kun 170.000 kroner til vedligeholdelse. I 2003 var der 309.411 kroner, og selvom politikerne tilfører 5 mio., er det langt fra nok, siger Stig Rafn. - Det fører os jo bare op på det niveau, hvor vi var før, og dengang måtte vi også prioritere benhårdt, forklarer han. Ifølge Stig Rafn skal der også være indhold i bygningerne. Og den slags er ikke gratis. - Jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal have en blanco-check. Men det ville være rart med lidt mere forståelse for den situation, mange skoler befinder sig i. Og derfor håber jeg også, at politikerne benytter sig af chancen i forbindelse med denne uges åbent-hus-arrangementer, siger han. - I øjeblikket prøver de fleste desværre at skyde ansvaret fra sig. Og der er trods alt grænser for, hvor længe vi som skolebestyrelser kan blive ved med at tage skraldet.