Skoleelever skal løbetræne

Forældre og lærere på Klim Friskole enige om at de ældste klasser skal have mere motion

KLIM:Fra næste skoleår skal de ældste klasser på Klim Friskole ud at løbe en gang om ugen for at forbedre konditionen. Det har man bestemt på skolens generalforsamling. Sidste år blev forældre og lærere enige om, at eleverne skulle have mere motion, og i indeværende skoleår har man prøvet at finde den form, hvori motionen skulle finde sted, fortæller formanden for bestyrelsen, Lise Glindvad. Man har prøvet at sende eleverne ud at gå tur klassevis. Det har vist sig, at de yngste elever ikke har så stort behov for motion, da de rører sig meget i frikvartererne ved leg og boldspil. Derfor har man besluttet at lægge energien hos de ældre elever, der trænger mere, og er nået frem til, at en ugentlig løbetur foruden den almindelige idrætsundervisning er godt. Der lægges ud stille og roligt og trappes op efterhånden, så det bliver en god oplevelse for alle. - Hvis der er enighed om det, kan generalforsamlingen uden videre bestemme sådanne ændringer i undervisningen, fortæller formanden. Kun skal resultatet af friskolens undervisning stå mål med folkeskolens. Af samme grund udnytter man også skolens to dygtige musiklærere, Inger Lund og Jørn Henrik Nielsen, til at indføre mere musik og sang på skolen, blandt andet et hold i frivillig musik efter skoletid. Den hidtidige natur/teknikundervisning er med stor succes blevet splittet op i henholdsvis biologi- og geografiundervisning. Fælles undervisning Noget nyt er også, at 1.-3. klasse har fælles undervisning, med to lærere i samtlige timer. Det giver mulighed for opdeling i grupper efter niveau, og at give enkelte elever, der har behov, et ekstra skub. Dette kan lade sig gøre, så længe elevtallet ikke er for højt. Skolens elevtal ligger for øjeblikket ret stabilt. Næste år er der 80 elever, heraf syv i børnehaveklasse. Til generalforsamlingen, som blev indledt med fællesspisning, var mødt 52 voksne og 25 børn. I sin beretning roste Lise Glindvad lærere og skolelederpar for deres idealisme og ansvarlighed i jobbet, samt deres gode samarbejde med forældrene. De udviser stor loyalitet, mod og støtte til skolearbejdet. Skoleleder Kristen Kristensen takkede lærergruppen for fleksibilitet. - Der er ikke langt fra tanke til handling, sagde han blandt andet. Han påpegede også det vigtigste i skolens hverdag: At skabe trygge rammer for børnene. Efter nyvalg ser friskolens bestyrelsen således ud: Formand Lise Glindvad, næstformand Hans Jørgen Hansen, kasserer Lars Bach, sekretær Charlotte Holst Høybye, samt Vivi Sørensen, Freddy Nielsen og Helle Røge.