Skoleelever skal ud og opleve naturen

FJERRITSLEV: I næste uge holder Fjerritslev Skole emneuge for alle elever på skolen. Emnet hedder denne gang Naturligvis og tager udgangspunkt i de naturfaglige fag. Eleverne er delt ind i grupper, som arbejder ud fra forskellige overskrifter. - Børnehaveklasserne, 1. og 2. klasserne skal arbejde med dyr og på besøg flere steder: Naturcentret, på bondegård, have besøg af en slangetæmmer og selv producere fødevarer, fortæller skoleinspektør Torben Falgren. 3. og 4. klasserne skal høste af naturens rigdomme. Her skal eleverne bl.a. lave æblemost, se på høst, lave saft, opleve en biavler, besøge naturcentret og en bondegård. Eleverne i skolens 5., 6., 7. og 8. klasser skal arbejde med vand, strand og skov. De skal besøge en række steder i kommunen, blandt andet en fiskepark, vandværket, rensningsanlægget Thorupstrand og V. Thorup Klitplantage, varmeværket, Stratego, Naturcentret, Vejlerne og lossepladsen. 9. og 10. klasse skal arbejde med energi og miljø. Eleverne skal bl.a. på tur til Elmuseet i Tange, se en vindmøllepark, Kalkovnen, besøge Naturcentret, rensningsanlæg og losseplads. Torben Falgren fortæller, at målet med emneugen er at give eleverne en konkret oplevelse af, hvordan naturfagene kan omsætte praktiske forhold, som er nytterige i hverdagen. - Hele skolen får besøg af en falkoner, som vil vise sin formåen. mich