Skoleelever slog til tønden

NR.UTTRUP:Torveforeningen Nr. Uttrup afholdt atter i år fastelavnsfest for de yngste årgange på Nr. Uttrup Skole. Omkring 80 udklædte elever var parate til at slå til tønderne i går formiddag. Der skulle naturligvis kåres både kattedronninger og kattekonger. Over hele byen var der skoler med tøndeslagning og massevis af veloplagte prinsesser, riddere, skeletter og meget andet, der kæmpe om titlen som kattekonge og dronning.