Skolefællesskab i Kirketerp, Sønderup og Suldrup

Siden 2004 har skolerne i Kirketerp, Sønderup og Suldrup haft fælles ledelse. Siden 2006 har de tre skoler haft fælles skolebestyrelse. Nu vil skolebestyrelse og skoleledelse gerne gå et skridt videre til en egentlig sammenlægning til ét skoledistrikt. Efter et års arbejde indstillede en arbejdsgruppe i fjor til byrådet, at de tre skoledistrikter nedlægges og bliver til ét skoledistrikt med tre skolebygninger. Visionen er at bruge Sønderup Skole som et lilleskoletilbud med 0.-6. klasse, Kirketerpskolen til elever i 0.-3. klasse (også fra Suldrup) og Suldrup Skole til elever i 4.-9. klasse fra Kirketerp og Suldrup samt 7.-9. klasse fra Sønderup. Et stort flertal af byrådet afviste senest forslaget i november, men har ikke siden besluttet noget om skolernes fremtid. Til børne- og ungdomsudvalgets møde onsdag havde forvaltningen foreslået at lukke Kirketerp og Sønderup skoler på grund af dårlig økonomi og faldende elevtal.