Skolefritidsordning fyldt helt op

Midlertidig løsning vedtaget, men skole har stadig brug for tilbygning

FJERRITSLEV:Der er fyldt helt op i skolefritidsordningen (SFO) ved Fjerritslev Skole. Antallet af børn er steget markant, og de kan ganske enkelt ikke være i den bygning, der huser SFO'en. Det problem har børne- og kulturudvalget nu løst midlertidigt ved at vedtage en løsning, som skolen har fundet på. Den går ud på, at børnene rykkes over i andre lokaler efter behov. Det drejer sig om faglokaler på skolen samt Klub 18, og nu bliver der desuden mulighed for at benytte gymnastiksalen i Han Herreds Fritidscenter. - Det er ikke en optimal løsning. Vi vil stadig gerne have en tilbygning, så skolefritidsordningen kan være samlet et sted. Og det har vi da også en forventning om, at kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med budgettet for næste år, understreger skoleinspektør Torben Falgren og tilføjer: - Så er det et spørgsmål, om der kan findes penge til det. Han håber stadig, at politikerne kan finde en mere permanent løsning og hæfter sig ved, at børne- og kulturudvalget er opmærksom på problemet. Udvalgets formand Ejvin Krukow (V) lægger også vægt på, at brugen af andre lokaler er en "meget midlertidig løsning". - Vi ved udmærket godt, at der er pladsmangel. Derfor har vi også et ønske til næste års budget om en udvidelse, siger Ejvin Krukow. Om der bliver sat penge af til det, afhænger af budgetforhandlingerne. Et andet forslag fra Torben Falgren om at leje en pavillon faldt til jorden. Det ville have kostet omkring 15.000 kroner pr. måned. Løsningen om at bruge andre lokaler giver kun ekstra udgifter på 15.000 kroner for resten af 2003. Penge, som bruges på ekstra materialer, betaling pr. lejet time i HanHerreds Fritidscenter, ekstra medhjælpertimer og flere garberobeelementer. Hidtil har elever fra første til tredje klasse benyttet den såkaldte Store Fritter. Den benyttet nu af elever i børnehaveklasse og førsteklasse. Til gengæld er eleverne fra anden- og tredjeklasse nu placeret i Lille Fritter, og der er i alt 57 elever. Så her mærkes pladsmanglen for alvor, da Lille Fritter kun er beregnet til højst 40 børn.