Aalborg

Skolegårde er en meget våd affære

Reparation af fliser og belægning står ikke højt på listen

AALBORG:Det er ikke kun på byens offentlige veje og pladser, man støder på huller og vand. Flere af Aalborgs skoler har også store problemer med belægningen, og her står reparationer sjæl-dent højt på prioriterings-listen. - Vejrliget har jo ikke ligefrem gjort det bedre, indrømmer skolerådmand Nils Bell (V). Han ved godt, at der flere steder er store huller og søer med vand i skolegårdene. Men kontoen til udvendig vedligeholdelse er ikke ret stor. - Jeg har selv været en varm fortaler for at afsætte flere penge til renovering. Men så længe midlerne ikke er større, synes jeg, det er vigtigere, at vi bruger dem på at indrette flere fleksible læringsmiljøer, siger han. Må ikke være farligt Ifølge skolerådmanden kan problemerne selvfølgelig blive så store, at kommunen tvinges til at gribe ind. For det må selvfølgelig ikke være farligt eller u-forsvarligt i forhold til de børn, som bruger arealer-ne. - Enkelte skoler har selv lidt penge, de kan bruge til formålet, forklarer Nils Bell. - Men mange har nok også valgt at udskyde problemet - især hvis de står over for en større renovering, hvor der alligevel skal graves og køres på belægningen, tilføjer han. Lappeløsninger Så indtil videre må de fle-ste - ifølge rådmanden - slå sig til tåls med lappeløsninger. - Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har lavet en gennemgribende skolegårdssrenovering, siger han. - Sønderbroskolen fik ganske vist en smule, men generelt er det desværre ikke noget, der står særligt højt på prioriteringslisten, forklarer han.