Skolegrænser flyttes måske

Alt for mange elever til Hedegårdsskolen

BRØNDERSLEV:Politikerne skal kigge nærmere på tallene for elever på de enkelte skoler i Brønderslev, og de skal ligeledes se på, om der skal flyttes skolegrænser. Sagen var forleden på dagsordenen i børne- og kulturudvalget, men den skal nu behandles i de enkelte politiske grupper, inden den kommer på dagsordenen igen. Børne- og kulturudvalget har lagt op til, at der fra august i år oprettes to børnehaveklasser på hver af de tre skoler i Brønderslev - Søndergades Skole, Skolegades Skole og hedegårdsskolen. Samtidig lægger børne- og kulturudvalget op til, at et antal ansøgninger om anden skole end distriktsskolen ikke imødekommes. Der lægges op til, at der sker en distriktsændring mellem Hedegårdsskolen og Skolegades Skole. Der er indskrevet 152 elever til børnehaveklasserne fra august 2004. Det drejer sig om 66 til Hedegårdsskolen, 48 til Skolegades Skole og 38 til Søndergades Skole. Der er imidlertid kommet ønske om ændring af skoleskifte, så der bliver 60 elever på Hedegårdsskolen, 34 på Skolegades Skole og 41 på Søndergades Skole. Siges der ja til skoleskiftet, skal der oprettes tre klasser på Hedegårdsskolen, to på Skolegades Skole samt to på Søndergades Skole. Det giver altså i alt syv klasse. Og det er én klasse mere end der er lagt op til fra byrådets side. Og det koster dyrt. Én Klasse koster fra børnehaveklasse til og med 7. klasse ekstra 2,4 mio. kr. For at undgå at oprette en klasse ekstra, lægges der op til, at ansøgninger om skoleskifte ikke imødekommes. Heller ikke, hvis der er tale om søskende. Elevtallet på Hedegårdsskolen reduceres med seks, men fem af disse børn har søskende på Hedegårdsskolen. Forældrene er forberedt på, at de ikke kan få den skole, de ønsker. I det brev, som forældrene fik omkring indskrivningen, tages der forbehold for ændringer af distriktsgrænser. - Der lægges op til, at børn, der bor i området afgrænset af Markedsvej mod syd, Hjørringvej mod øst og Frederiksgade mod vest overføres fra Hedegårdsskolens distrikt til Skolegades Skoles distrikt, hedder det fra skoleforvaltningen. Hvis skolegrænserne flyttes, bliver der 47 elever på Hedegårdsskolen, 46 på Skolegades Skole og 41 på Skolegades Skole. Så bliver der kun seks klasser. Men nu skal de politiske grupper altså kigge på sagen igen.