Jerslev

Skoleklasser gransker i fortiden

JERSLEV:Det har været et ret stille år for Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn. Det fremgik af den beretning, som formanden, Ruth Kristensen, aflagde på foreningens generalforsamling. Besøgstallet har været moderat, men arkivet modtager stadig en del afleveringer. Et par skoleklasser har aflagt besøg på arkivet for at høre om Jerslev i 1940'erne og om besættelsen. De implicerede bestyrelsesmedlemmer var enige om, at det var en fornøjelse at fortælle for de interesserede børn. Foreningen har 186 medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillende. De hyggeeftermiddage med foredrag eller underholdning, som foreningen arrangerer, har været godt besøgt, ligesom den årlige medlemsaften med spisning af gamle retter, havde god tilslutning. Kasserer Grethe Voldbæk gennemgik regnskabet, der viser fremgang i kassebeholdningen. Bestyrelsen foreslog derfor at holde kontingentet i ro, hvilket blev vedtaget. Alle valg var genvalg.