Skolelæge: Betydelig sundhedsfare ved lavt kondital

AALBORG:Sukkersyge, hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk og i sidste ende en for tidlig død. Børne- og ungelæge ved Aalborg Kommune, Søren Jørgensen, sparer ikke på de dystre perspektiver ved at have en dårlig kondi. - Hvis piger har under 41 i kondital, er der grund til bekymring. Det samme gælder for drenge med et kondital under 46. Og er tallet under 30, er der en betydelig risiko for at få nogen af de ovennævnte sygdomme. Søren Jørgensen vil ikke konkludere for meget ud fra undersøgelsen af elevernes kondition på Mellervangskolen, hvor 105 elever fra de ældste klasser har deltaget. - Det er et lille talmateriale. Men jeg vil tro, at resultaterne for de nydanske børn er det samme på andre skoler. Børne- og ungelægen ved ikke, hvorfor de nydanske børns kondition er dårligere end de danskes. Men han har nogle gæt. - Man kunne forestille sig, at de har en anden kultur med hensyn til kropslige aktiviteter. At man ser anderledes på det at svede og blive forpustet. Og hvis pigerne vil gå i sportsklubber, er forældrene måske mere tilbageholdende. Nogel indvandererpiger har måske også svært ved at udøve idræt, hvis de er mere tildækkede. På samme måde med kostvanerne. - Det kan godt ske, at nogen indvandrerfamilier er mindre bevidste om kosten. De kommer måske fra områder, hvor der er svært at spise sig mæt hver dag. Et fyldt køleskab betyder noget andet for dem. Måske skal de motiveres anderledes. Generelt mener Søren Jørgensen, at motivation er vigtigere end information, når vaner skal ændres. - Overvægtige ved for eksempel godt, at motion og sund kost er vigtig. Vi skal nærmere tænke i sundhedsfremmende og forebyggende baner, hvor det gælder om at tage ansvar for egen krop