Skolelægen måske på vej ud af Thy

Nu kan sundhedsplejersker kan varetage ind- og udskolingsundersøgelser på linje med læger

Den nuværende børn- og ungelæge i Thisted Kommune, Karen Iversen, har opsagt sin stilling pr. 1. august i år. Den situation er udløsende for en politisk diskussion af, hvorvidt det fortsat skal være en uddannet læge, der skal stå for helbredsundersøgelser af børn i skolen eller om denne opgave kan glide over til en anden faggruppe, nemlig sundhedsplejersker. Børne-, familie- og kulturudvalget under Thisted Byråd skal på tirsdag den 24. marts drøfte sagen ud fra et oplæg fra lederen af familieafdelingen, Hanne Korsgaard. - Jeg mener stadig vi skal forsøge at bibeholde den lægelige ekspertise. Jeg tænker, at læger kan noget, som sundhedsplejersker ikke kan, og derfor kan de to faggrupper supplere hinanden, siger hun. Når sagen kommer op til drøftelse skyldes det, at der indenfor begge fag er problemer med at rekruttere folk. Læs mere i Thisted Dagblad søndag