Sæby

Skolelærdommen banede vejen for de første 50 år

Pænt klædt på til 50 års ju­bi­læ­ums­re­cep­tion og mod­ta­gel­se af da­gens gæs­ter, den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Flem­ming K. Ber­tel­sen, for­man­den Klaus Kals­trup, og grund­læg­ge­ren Erik Schou - alle i mørkt tøj og stri­be­de slips. Foto: Peter Bro­en

Pænt klædt på til 50 års ju­bi­læ­ums­re­cep­tion og mod­ta­gel­se af da­gens gæs­ter, den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Flem­ming K. Ber­tel­sen, for­man­den Klaus Kals­trup, og grund­læg­ge­ren Erik Schou - alle i mørkt tøj og stri­be­de slips. Foto: Peter Bro­en

FREDERIKSHAVN:I skolen lærte Roblons grundlægger, Erik Schou, Strandby, at stave Avance med stort. At han huskede godt på det, da virksomheden var i sin vorden, lagde Erik Schou ikke skjul på, da 50 års jubilæet fredag blev fejret ved en reception i hovedkontoret på Nordhavnsvej. - Jeg tjente rigtig mange penge, købte for 31 kr., solgte for 82 kr., mindedes Erik Schou de stærke trawlposer, som han i første omgang havde fiskere i Frederikshavn og Sæby til at binde af faldskærmslinier fra efterkrigsårenes overskudslagre. Siden købte han maskiner og udviklede dem til tovværk og nylonliner, og sådan er det siden gået slag i slag med nye idéer og produkt-landvindinger. At alt juridisk og økonomisk er lagt til rette, så virksomheden kan bestå ¿når jeg skrider¿, betonede 84-årige Erik Schou også i sin tale. - Innovationen er udpræget i Roblon inden for produkter, processer og strukturer, og det giver energi og udmønter sig på meget flotte resultater, understregede formanden for virksomheden, Klaus Kalstrup, i sin tale om de lyse tider, der tegner sig for Roblon også i fremtiden. Roblon omsætter nu på den gode side af 200 mio. kr. til over 100 lande, og selv om der også har været tider op af bakke, så går det ifølge adm. direktør Flemming Bertelsen, ret godt i øjeblikket. Frederikshavn Kommune forærede virksomheden en granitskulptur med titlen ¿Leader¿ af billedhuggeren Flemming Holm, Hjørring, og den har fået sin plads lige indenfor hoveddøren på Nordhavnsvej. I aften, på selve jubilæumsdagen, fester de 150 Roblon-ansatte med ægtefæller på Scandic Hotel Stena.