Skolelærere vil lære førstehjælp

På flere af kommunens skoler har man allerede arrangeret førstehjælpskurser for lærerne. Generelt er holdningen, at det burde være obligatorisk

Skolevæsen 17. januar 2003 01:00

KLOKKERHOLM: En elev falder ned fra et klatrestativ. En anden hamrer baghovedet ind i en kammerats næse under en gymnastiktime, mens en ældre lærer får et ildebefindende på en lejrtur. Situationer som disse er langt fra ukendte i skoleverdenen, og det har fået ledelsen på Klokkerholm Skole til at tage konsekvensen af det og arrangere et førstehjælpskursus for alle lærerne. I går tog de hul på den første del af undervisningen sammen med en professionel instruktør, fordi de mener, det er vigtigt at få gjort noget ved snakken. - Der kan lige pludselig ske noget. I det daglige kommer børn jævnligt til skade, og på den måde bliver vi hele tiden mindet om, at den store ulykke kan ske. "Og hvad gør vi så?," siger skolens viceinspektør Claus Jørgensen, som selv tog initiativ til projektet, efter han havde haft brug for sine førstehjælpsevner i skoletiden. Kort før efterårsferien sidste år faldt en ansat på skolen pludselig om med en blodprop i lungerne, og det var alvorligt. Claus Jørgensen sprang til og lagde den ansatte i aflåst sideleje og holdt øje med hende, indtil ambulancen nåede frem, og han var glad for, at han i forbindelse med sin svømmelæreruddannelse på seminariet havde lært førstehjælp. - Jeg vidste hvilke signaler, jeg skulle kigge efter og hvad jeg skulle gøre, så vedkommende ikke blev kvalt, siger han. I forlængelse af det tilføjer han, at de dog ikke har nogen præcise tal på, hvor ofte der sker skader og uheld på skolen. - Uanset hvad, så mener vi, det er vigtigt at personalet på skolen føler sig trygt, når der opstår noget. På den måde kan vi minimere skyldfølelsen, hvis der sker noget, siger han. Selv om pengene til førstehjælpskurserne skal tages i skolens eget kursusbudget, så mener han, at prioriteringen er rigtig. - Sammenholdt med de tilfælde, vi har været udsat for og dem, vi kan blive udsat for, synes vi, det er rigtigt at bruge nogle ressourcer på det, siger han. Endelig tilføjer han, at de regner med at lave genopfriskningskurser med en tre-fire års mellemrum, så nye lærere også kan være med, og de gamle kan blive ført ajour. Lærerne positive Også skolens lærere synes, det er en god idé. En af dem er idrætslærer Peter Madsen. - Det burde næsten være obligatorisk, at man skulle have det her. Vi har jo ansvaret for andre mennesker i det daglige, siger han og tilføjer at det alt andet lige også kunne være med til at gøre forældrene mere trygge. I kommunens andre skoler er det meget forskelligt, hvad man har gjort med hensyn til førstehjælpsundervisning af lærerne. På Dronninglund og Hjallerup Skole har det endnu ikke været aktivt debatteret, om man skulle indføre den slags undervisning for alle eller ej. I forvejen har skolen nemlig en god håndfuld lærere, der kan yde førstehjælp. Flauenskjold og Asaa Skole er blandt dem, der for nylig har sørget for, at alle lærerne fik førstehjælpsundervisning. I Asaa skete det i forbindelse med den pædagogiske dag, hvor alle fik en fire timers lektion. I Flauenskjold blev lærerstaben undervist for små to år siden. På Agersted Skole har man endnu ikke haft nogen førstehjælpsundervisning for lærergruppen, men viceinspektør Henrik Hylander fortæller, at det har været oppe at vende. - Det er klart nogle tanker, vi har haft. For på et sted hvor der dagligt færdes 160 mennesker, er det oplagt at voksne skal kunne den slags, siger han og tilføjer, at han opfatter det som noget, kommunen kunne være med til at tage initiativ til at få gennemført.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...