Skoleleder: Der er ingen mobil-etik

Jette Hansen vil have forældre i spil

MOU:Omkring halvdelen af alle elever på Mou Skole har mobiltelefon. Sådan er hverdagen i de danske skoler. Desværre bliver mobilen brugt til et formål, der har hærget de danske skoler i en menneskealder. - Mobning over mobil er efterhånden et udbredt fænomen, og vi har mange problemer med de sms'er, siger skoleleder Jette Hansen. Hun kender godt til sagen om en af hendes elever, der fik et ubehageligt opkald i skoletiden. I de fleste tilfælde er afsenderen en af de andre elever fra skolen. - Jeg tror ikke, at de tænker over, hvor ondt det gør. Mange gange har de næsten glemt det, når de har sendt sms'en. En dag kom en mor ind på mit kontor og fortalte, at hendes søn havde været syg. Så havde han fået sms'er, hvor der stod "pjækkesvin", hvilket han var meget ked af. Drengen havde sagt til moderen, at hun ikke måtte fortælle nogen om sagen, men her må vi som voksne tage fat. Børnene skal ikke få den oplevelse af, at ingen vil hjælpe dem, siger Jette Hansen. Derfor har hun brugt og vil bruge mere krudt på at lære eleverne en decideret mobil-etik. - Allerede nu har vi regler for brug af mobiltelefon. 2. klasserne afleverer telefonerne, når de møder og får dem igen, når de har fri. 4.-6. klasserne skal have dem slukket på skolen, mens de ældste elever har den regel, at mobilen ikke må forstyrre i undervisningen, siger Jette Hansen. Det er i mellemgruppen, hun oplever, at man har sværest ved at overholde reglerne. - Men det nytter ikke noget at forbyde dem i mellemgruppen, for så udskyder vi bare problemerne til senere. Vi skal lære dem at bruge dem korrekt, siger Jette Hansen.