Skoleleder fra Storvorde råber vagt i gevær

Der skal rettes op på et år med mangelfuld kommuni-kation, ellers kan der let skabes en fælles fjende, mener han

Sko­le­le­der Poul An­ker på Toft­høj sko­len i Stor­vor­de er util­freds med at 10 klas­ser­ne ned­læg­ges der­ude. Foto: Gre­te Dahl

Sko­le­le­der Poul An­ker på Toft­høj sko­len i Stor­vor­de er util­freds med at 10 klas­ser­ne ned­læg­ges der­ude. Foto: Gre­te Dahl

DET NYE AALBORG: Det var midt i budgetfasen. Henning G. Jensen havde efter budgetseminaret i Løgstør sat bedemandsansigtet op og proklameret, at der skulle findes omkring 190 millioner kroner i besparelser på budget 2007. Biblioteker kom i spil, børneinstitutioner skulle skære ned, og hver dag havde sin budgethistorie. Således også 25. september, hvor der på forsiden af NORDJYSKEs Aalborg-tillæg stod: ”Ikke råd til 10. klasser i yderområder”. - Det havde jeg jo ikke hørt noget, så det blev da nærlæst. Jeg kan ikke engang sige, at det var en oplevelse, for jeg er ikke blevet inddraget i de planer. Hverken dengang eller nu. Jeg står i mørket og håber snart, at nogen tænder lyset, siger Peter Anker, skoleleder på Tofthøjskolen i Storvorde. Top-down styring Han frygter, at der er nye tider på vej i storkommunen. Set i forhold til hans nuværende forhold til forvaltning og politikere i Sejlflod Kommune. - Der er behov for tillidsskabende aktiviteter. Og hvad er det? - At man gider høre på os, føre en dialog. Det er vigtigt i enhver sammenhæng, at man føler sig respekteret og hørt. Det modsatte er, at man føler sig forbigået og desavoueret, siger Peter Anker. Han sender derfor en appel, et signal om man vil, ind til Aalborg. - Progressivitet føres ikke ved top-down styring og nul ører. Der er ikke noget som en fælles fjende, der kan få folk til at rotte sig sammen, siger Tofthøjskolens skoleleder. 10 børns kontra to børn 1. viceborgmester i den kommende storkommune og mangeårig borgmester i Sejlflod Kommune, Kristian Schnoor (S), mener, at Peter Anker ser spøgelser. - Jeg kan kun sige, at hvis vi i Sejlflod Kommune havde stået over for de samme sparekrav, havde lukningen af 10. klassen også været i spil. Og med hensyn til de tillidsskabende aktiviteter, så kan man ikke give 52 folkeskoler den samme opmærksomhed som vi har givet vores fire i Sejlflod Kommune. Det er et spørgsmål om tilvænning. Hvis du har 10 børn, får de ikke samme opmærksomhed som hvis du har to børn, så jeg synes han drager nogle forhastede konklusioner, mener Kristian Schnoor. Samlet set endte det med en budgetbesparelse på omkring 130 mio. kroner, og 10. klasserne i yderområderne blev fjernet, dog med undtagelse af 10. klassecentret på Hals Skole.