Skolevæsen

Skoleleder i Bedsted med demokratisk sindelag

Tom Pedersen har som skoleleder i Bedsted ansvaret for 50 ansatte og op mod 270 elever

- Jeg er ikke meget for at skælde ud. Det hænder, at der kommer en elev ind til mig, fordi han har været uheldig med et eller andet. Så lytter jeg til, hvordan han oplever situationen...i 99 ud af 100 tilfælde kan han godt selv forstå, at det her ikke var så smart, fortæller Bedsted Skoles nye leder, Tom Pedersen. Foto: Peter Mørk

- Jeg er ikke meget for at skælde ud. Det hænder, at der kommer en elev ind til mig, fordi han har været uheldig med et eller andet. Så lytter jeg til, hvordan han oplever situationen...i 99 ud af 100 tilfælde kan han godt selv forstå, at det her ikke var så smart, fortæller Bedsted Skoles nye leder, Tom Pedersen. Foto: Peter Mørk

- En af de store opgaver for mig er at sørge for, at personalet har det godt. For når de trives, smitter det automatisk af i klassen. Sådan lyder det fra 37-årige Tom Pedersen, der kort før årsskiftet blev konstitueret i stillingen som skoleleder i Bedsted. Tom Pedersen har siden 2000 været viceinspektør i Vestervig, hvilket han har været utrolig glad for, men fra rådhuset blev han bedt om at overtage ledelsen af Bedsted Skole - i første omgang indtil debatten om en ny skolestruktur i Thisted Kommune er afsluttet. De to skoler har stort set lige mange elever, men i Bedsted er der en større lærergruppe, fordi der udover de almindelige klasser er en centerklasse for otte elever med generelle indlæringsvanskeligheder og en klasse for 12 elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. I alt er Tom Pedersen leder af et hold på cirka 35 lærere foruden teknisk-administrativt personale. Tom Pedersen blev uddannet i 1995, og efter tre år som ansat i Lemvig Kommune, kom han til Sydthy, hvor han i første omgang fungerede som lærer på Hurup Skole i to år, før han kom til Vestervig. Lederjobbet har hele tiden været hans mål, og de seneste halvandet år har han brugt på at tage en diplomuddannelse i ledelse. Tom Pedersen har allerede efter få uger i lederjobbet i Bedsted fornemmet, at de selvstyrende grupper fungerer rigtig godt. De ansattes indstilling passer godt ind i den demokratiske tilgang, han har til sin egen rolle. - Min rolle er at lægge øre til, hvad de har at sige, og så gælder det om at få en beslutningsproces i gang, som involverer flere. Det er væsentligt med et godt samarbejde. Den demokratiske indstilling gælder også forholdet til børnene. - Jeg er ikke meget for at skælde ud. Det hænder, at der kommer en elev ind til mig, fordi han har været uheldig med et eller andet. Så lytter jeg til, hvordan han oplever situationen...i 99 ud af 100 tilfælde kan han godt selv forstå, at det her ikke var så smart. Tom Pedersens værktøj er at lave aftaler med eleverne - og så følge op på, hvordan det går. Han er i øvrigt glad for sin daglige sparringspartner, viceinspektør Jeppe Poulsen. - Vi er heldigvis enige om at arbejde tæt sammen, siger Tom Pedersen. lone.laerke.krog@nordjyske.dk