Skolevæsen

Skoleleder vil ikke skille fårene fra bukkene

Karen-Grethe Lodberg, skoleleder på Sønderbroskolen, er langt fra enig med Signe Friis.

- Testning er en naturlig del af alle elevers hverdag. I vores 1. klasser bliver eleverne, vel at mærke alle elever, testet flere gange i løbet af 1. klasse, ja allerede i børnehaveklassen har vi små test. Disse test er ikke til for at slå eleverne i hovedet, men for at give lærerne en viden om, på hvilke områder de skal sætte specifikt ind over for den enkelte elev. Dén screening, "testning", Signe Friis taler om, lader til at være en test, der skal skille fårene fra bukkene, og den er egentlig ikke særlig interessant, hvis ikke den bliver fulgt op af målrettet undervisning. Vel at mærke målrettet til den enkelte, som ikke starter med at føle sig degraderet. Hvis vi samler de "dårligste" børn et sted, kan det virke selvforstærkende, siger Karen-Grethe Lodberg. På Sønderbroskolen er 40 procent af eleverne af anden etnisk herkomst end dansk. Og hvor Signe Friis vil flytte de elever, der har svagest danskkundskaber ud på en anden skole, går Karen-Grethe Lodberg en helt anden vej. - En bedre integration af de to-sprogede elever og deres familier må være det vigtigste af alt, da det blandt andet naturligt vil medføre et behov for og et ønske om at lære dansk. Denne integration kan hjælpes på vej ved ophævelse af det frie skolevalg. Så ville der være ens regler for såvel Per som for Ahmed. Ved at indføre en spredning, en busordning, fratager vi en gruppe af befolkningen det frie skolevalg, og det vil næppe fremme integrationen, hvis børnene skal til fremmede bydele, hvor de kun har et tilknytningsforhold til danske børn om dagen. De vil konstant være de fremmede, der kommer langvejs fra. Afstanden fra Hasseris til Ø-gadekvarteret er meget længere end de få geografiske kilometer, der kan aflæses på et kort, pointerer skolelederen. Netop ophævelsen af det frie skolevalg mener Karen-Grethe Lodberg er en tvingende nødvendighed, som politikerne må forholde sig til i en nær fremtid. - Det frie skolevalg er med til at diskriminere. Hvis det frie skolevalg ophæves, vil vi naturligt få hævet niveauet på skoler med mange to-sprogede, fordi de derved ikke vejer helt så tungt i statistikken. Endvidere vil der være en naturlig afsmittende faglig effekt. Men integration handler om arbejde til de voksne, skoleforløb for børnene, hvor de kommer sammen med mange danske børn, gensidig respekt, og krav om viljen til at være sammen med hinanden. Dette krav burde stilles til såvel danske som udenlandske forældre. Altså: Ophæv det frie skolevalg. I Aalborg kan ghettodannelsen stadig undgås, men ikke længe, siger Karen-Grethe Lodberg.