Skoleledere beskylder rådmand for uærlighed

Skal Aalborgs skoler spare på vedligehold for at få råd til at bygge nye idrætsanlæg, spørges der

NØRRESUNDBY:Skolelederne i Aalborg tager nu bladet fra munden om de besparelser på det kommende års budget, som rådmand Nils Bell (V) betegner, som ingen besparelser. - Får vi at vide, at vi skal spare, så gør vi det. Men det er betænkeligt, siger Wagner Foldberg, formand for Skoleledelserne i Aalborg Kommune, at man i budgettet udmelder, at der ikke er nogen besparelser. Og at de alligevel er der. - Dermed er der ikke nogen reel mulighed for at diskutere nedskæringerne, mener han. Det, politikerne og borgerne har at forholde sig til, er, om man skal skære ned på skolernes vedligehold for at skaffe penge til at bygge nye idrætsanlæg. Der tænkes på en ny skøjtehal, om- og udbygning af Gigantium samt Nørresundby Idrætscenter. Når Wagner Foldberg læser budgettallene, kommer skolerne årligt til at mangle 7,6 mio. kr. til ydre vedligehold på en konto, der tidligere har været på 9,5 mio. kr. pr. år. Ved hjælp af nogle reguleringer, prøver man at gøre skaden mindre og få det hele til at se bedre ud, mener han. Det hjælper meget lidt. Skolerne mangler 20 mio. kr. til vedligehold i budgetåret, ifølge hans informationer. Er besluttet Han finder det betænkeligt, at man beslutter tingene i et tidligere års budgetforhandling, som det er tilfældet med konto for vedligehold, og derfor mener, at de ikke er til diskussion op til aktuelle budgetår. Konklusionen bliver, at hvis politikerne er tilstrækkelig smarte, begynder de at spare i budgetterne for år ud i fremtiden, og vil dermed kunne afvise at debattere, når besparelserne bliver en realitet. Det opfattes som værende unfair. Set med Wagner Foldbergs øjne, bør besparelserne meldes åbent ud, så de kan diskuteres, og som kommunalt ansat vil hans opgave være at sige o.k.: Skal der spares, så gør vi det. Når alle er bekendte med konsekvenserne. - Vi må se på, hvad der er virkelighed, og hvad der er konsekvenser. 37-40 lærere færre Den absolut største besparelserne, skolerne står over for netop nu, indebærer et minus på 37-40 stillinger. Ferie-fridagene, også kaldet den sjette ferieuge, skal 100 procent dækkes ind af den enkelte skole. I Wagner Foldbergs eget univers er der tale om en kraftig nedskæring. For hans egen skole, Skansevejens Skole i Nørresundby med 40 lærere, betyder det en lærer mindre. I forhold til budget 2005 ligger også en besparelse på 3 mio. kr. på PPR, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning for alle. Pengene tages fra PPRs budget og overføres til skoler med specielle behov. Alle vil kunne søge, men de færreste få bevilling. Der er overskud fra sidste søgerunde. Resultaterne bliver for Aalborgs skoler samlet færre penge til at holde bygningerne vedlige, og dårligere mulighed for at skabe undervisningsdifferentiering, som er et lovkrav. Færre penge betyder færre timer, og det kommer til at gøre ondt. På Skansevejen arbejder man, som overalt, i teams med tre-fire lærere pr. årgang, og der arbejdes med holddeling efter bl. a. motivation og faglighed. Konsekvensen bliver, at der bliver færre hold, fordi der bliver færre udmeldte timer pr. årgang. Skolelederen på Skansevejens Skole orienterede i aftes sin skolebestyrelse om, hvad det kommende års økonomi kommer til at indebære.