- Skoleledere, hold jer væk fra Hobro

Lederformand mener, nedskæring på skoleledelse er uforsvarlig

HOBRO:- Jeg synes, Hobro Kommunes skoleledere skal søge arbejde andre steder. Og vi vil i hvert ikke opfordre andre til at søge stillinger som skoleledere i Hobros folkeskoler. Jens Færk, formand for 3000 danske skoleledere, er kontant og skånselløs i sin kritik af de besparelser, som Hobro Kommune er i gang med at føre ud i livet. Der skal spares, hvad der svarer til to stillinger på ledelsen af kommunens folkeskoler. I stedet for at lede, fordele og administrere, skal inspektørerne ud bag katederet og undervise elever. - Jamen, det er da helt og aldeles uhørt, at en en kommune skærer ned på ledelsestiden. Lige nu oplever vi det stik modsat over alt i Danmark. Andre kommuner har erkendt, at en en stærk ledelse af påkrævet for at udvikle folkeskolen. Man har erkendt, at man i mange år ikke har prioriteret skoleledelsen højt nok, siger Jens Færk. Han er formand for skolelederforeningen under Danmarks Lærerforening. Jens Færk erkender, at hans organisation intet kan gøre ved situation i Hobro. Det kommunale selvstyre giver kommunen ret til at handle, som den gør. - Men jeg vil opfordre Hobros skoleledere til at søge arbejde andre steder, og vi vil i hvert fald ikke anbefale andre af vore medlemmer at søge arbejde i Hobro Kommune, siger Jens Færk. Smerten fordeles Spareplanen er ikke ny. Den har været kendt siden efteråret, hvor byrådet vedtog budget 2003. Her besluttede man en nedskæring svarende til 640.000 kroner om året på skoleledelserne. Men det er først nu, at besparelsen skal føres ud i livet og fordeles på de forskellige skoler. Skoledirektør Jens Nielsen har lavet en plan for, hvordan smerten fordeles blandt de otte skoler. Politikerne i børne- og kulturudvalget har sagt god for opskriften, som forvaltningen skal forhandle på plads med skolelederne. - Vi vil samarbejde med skoledirektøren om opgaven, meddeler skoleleder Carsten Lund, Søndre Skole. Han er sammen med Flemming Jørgensen, Rosendalskolen, talsmand for lederne og er tilbageholdende med at kommentere situationen. - Men naturligvis har vi det ikke godt med, at vi skal spare, hvad der svarer til to stillinger. Og vi må selvfølgelig spørge, hvilke opgaver man forventer, at vi ikke længere skal løse. I dag mangler vi i hvert fald ikke arbejdsopgaver, så vi må virkelige rationalisere, konstaterer Carsten Lund. Også lederen på Søbakkeskolen i Handest, Johnny Kræmer Jensen, er bekymret. - For mit eget vedkommende er der lagt op til, at jeg skal bruge 49 procent af min tid på ledelse og resten på undervisning. I dag har jeg 79 procent af tiden til ledelse. Jeg tvivler på, det kan lade sig gøre at lede en skole på halv tid, siger Johnny Kræmer Jensen. Selvmodsigende Jens Færk fra skolelederforeningen: - Nedskæringen er uhørt. Det er barokt. Det er selvmodsigende og fuldstændigt uforsvarligt. Hobro Kommune har ambitioner om at øge elevernes timetal for at give bedre undervisning og større faglighed i folkeskolen. Men Jens Færk mener, at forskning for længst har bevist, at flere undervisningstimer ikke nødvendigvis giver bedre undervisning. - Hvis skolelederen ikke har tid til at lede, holde kontakt og dialog med lærerne, men må bruge al sin tid på nødvendige administrative opgaver, går det ud over kvaliteten i undervisningen og udviklingen i skolen. Jens Færk anerkender, at politikere kan være i en situation, hvor de må spare. Men så bør nedskæringen spredes over et større felt. - Det er helt hen i vejret at skære 20 procent i skoleledelsen i Hobro Kommune, nærmest raser skolelederformanden. Timetal fredet - Det er ikke fordi, vi tror, at skolelederne laver for lidt. Men under budgetforhandlingerne skulle vi spare, og vi traf en politisk beslutning om, at nedskæringerne ikke måtte ramme elevernes undervisningstid. Derfor reducerer vi ledelsestiden. Det er altid træls at skære ned, men beslutningen er truffet i byrådet. Nu handler det om at fordele besparelsen retfærdigt mellem skolerne og så komme videre, siger Jan Hviid (V), formand i børne- og kulturudvalget. Når ledernes indsats flyttes fra ledelse til undervisning, skal der bruges færre lærere. Men der bliver ikke tale om fyringer, fordi skolerne hvert år har afgang og tilgang af lærere. - Desuden har vi besluttet at øge timetallet for de yngste elever, og det kræver flere lærere, siger Jan Hviid. Besparelsen på skoleledelse skal træde i kraft 1. august.