Skoleledere vil gerne sætte en grænse

Ved elevtal på 25 i klassen vil skoleinspektører gerne sige nejtak til flere

SINDAL:Et flertal af skoleledere i Sindal Kommune ønsker at sætte grænse på 25 elever i en klasse ved et skoleårs start for at give plads til, at der kan komme elever ind i løbet af skoleåret uden at det udløse ekstra klasser. Det maksimale elevtal i en klasse er nu på 28, og hvis nogle klasser har mindst 25 elever vil skoleledere gerne have lov til at give afslag til yderligere elever, hvis deres forældre ønsker dem optaget med henvisning til frit-valg bestemmelserne. Det er især Sindal Skole, der har udtrykt behov for en grænse - Vi har ikke kommet så højt op, at det udløser ekstra klasser, men der er enkelte steder, hvor vi er meget tæt på. Det er ikke så meget fordi der kommer elever fra andre kommuner. Dem vi meget få af. Der er enkelte fra Tversted-Bindslev området. Det er mest på grund af intern flytning i kommunen af elever, at vi gerne vil have den grænse, siger skoleinspektør Ole Sørensen, Sindal Skole. Når forældre fra oplandet ønsker at deres søn/datter skifter skole, så er det ofte Sindal Skole de henvender sig til, fordi barnet alligevel skal gå der fra 8. klassetrin. - Er der i forvejen en høj klassekvotient er det måske ikke så god en ide, at eleven bliver overflyttet til vores skole. Er det for eksempel een fra Lendum Skole, så var det måske bedre for eleven at gå i Hørmested Skole, selv om der så bliver et skift mere, argumenterer skoleinspektøren. Den 1. august 2005 blev folkeskoleloven ændret, så forældre i princippet fik frit skolevalg uanset kommunegrænser, men kommunalbestyrelsen fastsatte i september nogle prioriteringer for optagelse af elever på den enkelte skole. Borgere i kommunen går forud for andre Søskende til elever går forud for andre Nærmereboende går forud for fjernereboende Lodtrækning hvor objektive kriterier ikke er er nok. - Der kan flytte folk til vores område i løbet af et skoleår, og vi skal optage elever fra vores eget skoledistrikt, og det kan udløse en ekstra klasse, siger Ole Sørensen. Han får dog ikke sit og andre skolelederes ønske opfyldt i første omgang, idet børne- og kulturudvalget på sit seneste møde gik ind for på nuværende tidspunkt at fastholde grænsen på 28 elever i en klasse.