Skoleledere vil studere skotske test

EU støtter turen for kommunens 16 skoleledere med godt 50.000 kr.

SKØRPING:Skoleledere, viceskoleinspektører og ledere af skolefritidsordninger i Skørping Kommune skal i september i år på studietur i Skotland. Her regner man med at kunne hente en del inspiration, når det gælder brugen af test i folkeskolen. - De tester jo forfra og bagfra derovre, og det er jo det, vil skal til i højere grad i Danmark. Derfor bliver det spændende at se, hvad de bruger det til i Skotland. Måske får vi øjnene op for helt nye fordele, siger Merete Langeland, skoleleder på Skørping Skole. Studieturen er blevet mulig takket være et EU-tilskud på godt 50.000 kr. fra Startpuljen, som især skal få skoleledere og lærere i gang med international udveksling af erfaringer. Merete Langeland har i forvejen en hel del erfaring med internationalt samarbejde inden for skoleverdenen og et godt kendskab til de forskellige støtteprogrammer inden for EU, og det er da også hende, der har søgt tilskuddet hjem og har påtaget sig at sammensætte et program for turens indhold. Skoleledergruppen i Skørping Kommune tæller i alt 16 personer, og tilskuddet dækker kun fuld betaling for otte deltagere. - Så vi betaler selv resten, siger Merete Langeland. Startpuljen, som formidles via EU's CIRIUS-kontor i Danmark, har kun støttet cirka en tredjedel af de projekter, puljen har modtaget ansøgninger om.