Skolelederne er snart fordelt

Med de planlagte skolefusioner bliver der brug for færre skoleledere. Skolefusionerne planlægges efter sigende i ro og mag på de forskellige skoler

Frederikshavn Byråd har vedtaget en ny skolestruktur, og nu arbejdes der i forvaltningen og på skolerne på at gøre det hele til virkelighed. Der bliver brug for færre ledere. Det gælder skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere og SFO-ledere. Alle har været til samtale hos skolechef Arthur Corneliussen, der forventer at have en plan for, hvem der fremover skal lave hvad og hvor omkring 1. februar. Han glæder sig over, at færre end frygtet bliver helt overflødige. - Nogle vælger frivillige aftaler om fratræden, for eksempel på grund af alder. Desuden vil større skoler kræve mere ledelseskraft, vurderer Arthur Corneliussen. Skolelederstillingen på den nye skole skal opslås eksternt. Skagen I Skagen er det besluttet, at en ny fusionsskole skal arbejde med rullende skolestart, som det kendes fra Hedeboskolen. Fire gange om året begynder de elever, der er fyldt seks år, i skole. Den nye blivende skoleledelse i Skagen udpeges nu. Men da der har vist sig en lovgivningsmæssig hurdle, afventer man en dispensation fra ministeriet, der skal afgøre om Ankermedets Skole og Hedeboskolen skal have fælles ledelse i august 2011 eller 2012.. Normalt må man ikke have fælles ledelse på så store skoler i et bysamfund af Skagens størrelse. Det er dog politisk bestemt, at Skagen skole skal være i Ankermedets bygninger. I Skagen består fusionsprocessen blandt andet i at finde ud af, hvordan samtlige elever kan rummes i bygningerne og hvilke indretningsmæssige forandringer, der er nødvendige. Eller om der skal investeres i pavilloner. - I begyndelse vil der være lidt for mange elever til én skole, så vi skal finde ud af, hvilke pladsmæssige udfordringer vi har, siger Arthur Corneliussen. Fladstrand-Abildgaard I Frederikshavn er det endnu ikke besluttet, om det er Fladstrand Skole eller Abildgårdskolen, der skal med tiden skal rumme alle elever. Men fra august skal de fusionere og betragtes som én skole med én ledelse - men altså i to bygninger. - Skolerne fokuserer i øjeblikket på det pædagogiske indhold i den nye skole. Vi har accepteret, at de ikke kommer med en indstilling om det bygningsmæssige før efter sommerferien, forklarer skolechef Arthur Corneliussen. Det er helt op til politikerne, om de vil følge skolernes ønske om, hvilken skole, der skal bevares. Elevtallet vil afgøre, hvornår skolerne reelt kan "flytte sammen", men det skal ske så hurtigt som muligt. Den nye skolestruktur betyder desuden, at Hånbækskolen, Ørnevejens Skole og Munkebakkeskolen lukker. Eleverne flytter ind i en helt ny skole i august 2012. Der skal være 10. klasse center på Hånbækskolen.