Skolevæsen

Skolelivet slut for chefen

Bjarke Langkjær siger på onsdag farvel til jobbet som chef for skolevæsenet i Hjørring Kommune - fremover skal han være chefkonsulent.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bjarke Langkjær glæder sig ikke til at komme af med den gode udsigt over gågaden i Hjørring, men til gengæld til nye arbejdsopgaver i et nyt kontor fra 1. oktober 2009.

På onsdag har undervisningschef Bjarke Langkjær sidste arbejdsdag med den funktion. På torsdag begynder han som chefkonsulent i Hjørring Kommune. Her skal han arbejde på tværs af alle forvaltninger. Mange læsere vil formentligt sige Bjarke hvem, for udadtil har han ikke gjort sig så bemærket, men han har ikke desto mindre sat sit præg på skolepolitikken i Hjørring. Ikke alene de 18 år, hvor han har været chef for skolevæsenet, men også i årene forud, hvor han var kredsformand for Lærerkredsen. Over på den anden side I 1991 - netop som han skulle til at være fuldtids lærerformand - hoppede han over på den anden side af skrivebordet og blev han chef for skoleforvaltningen: - Det var selvfølgelig noget af et skift. Man kan sige meget godt om skoleinspektører, men de synes ikke, det er helt naturligt for dem, at der skal være en chef over dem. men jeg synes, vi er nået langt med forståelsen for, at vi har en fælles opgave, men forskellige roller. Personligt trives Bjarke Langkjær fint med at være lidt tilbagetrukket fra offentligheden: - Jeg trives fint med at have min plads i organisationen. Det er politikerne, der tegner billedet, og embedsmændenes fornemste opgave er at støtte dem og de børnehaveledere og skoleledere, som er garant for, at tingene gennemføres. Det er vores ansvar, at politikerne har et overblik over tingene. Som embedsmand skal Bjarke Langkjær styre idéer frem til beslutninger i et miljø mellem medarbejdere og politikere. - Der er selvfølgelig et stort behov for at inddrage de mennesker, tingene berører, men beslutningerne skal også afbalanceres i forhold til den øvrige politik. Der er en tendens til, at man mest føler sig hørt, hvis ens ønsker gennemføres, siger Bjarke Langkjær. Bebrejdede forvaltning I forbindelse med skolestrukturen i den nye Hjørring Kommune fremkom der nogle konkrete forslag og forvaltningen blev bebrejdet, at for eksempel skolebestyrelserne ikke var hørt på forhånd. - Så fik vi lavet et egentligt visionspapir, hvor vi blev enige om målsætningen for skolevæsenet i Hjørring Kommune. Det endte med en model med fire hovedpunkter: Den skal være økonomisk robust, med faglig kvalitet, der skal være en styrket ledelsesmodel og så skal der være fortsat nærhed, forklarer Bjarke Langkjær. Skolecentre opstod Ud af de fire hovedpunkter opstod de skolecentre, som Hjørring Kommune har i dag. En struktur, som skolelederne for nylig kritiserede, fordi der er mange mellemledere, der er langtidssyge. Bjarke Langkjær mener ikke, at skolestrukturen dermed er forkert. - Der er en gruppe ledere, som har skullet finde nye roller. Vi skal selvfølgelig hjælpe med at bearbejde de problemer, som er opstået, men ellers holde fast i de fire grundprincipper, siger Bjarke Langkjær, som i øvrigt ikke kan garantere hverken forældre eller politikere, at skolestrukturen ikke skal diskuteres igen indenfor overskuelig årrække. - Børnetallet falder fortsat, og vi kan ikke garantere for forældrenes valg. Faglige ledergrupper Forvaltningen har i den nye storkommune bevidst forsøgt at trække mellemlederne tættere ind til sig. - Vi har oprettet faglige ledergrupper, som vi kan trække indtil os efter behov. Det fungerer godt, mener Bjarke Langkjær. Det er konsulenter, som styrer disse faglige ledergrupper. - På undervisningsområdet har vi seks konsulenter, hvoraf én er en tidsbegrænset stilling. De løser først og fremmest forskellige ledelses- og samarbejdsopgaver, forklarer Bjarke Langkjær, som altså torsdag selv får titel af chefkonsulent: - Jeg skal løse tværgående opgaver for direktionen. I første omgang skal jeg udarbejde et ledelsesinformationssystem på økonomiområdet. Man vil fra direktionens side udnytte, at jeg har viden om det decentrale system. Personligt synes jeg, at det er meget spændende, at det er opgaver, der går på tværs af forvaltningerne.