Skolelukninger

Skolelukning truer hallen

SKOLELUKNING:Onsild Hallen er i skrivende stund en af de mest økonomiske veldrevne haller i Mariagerfjord Kommune, og har tradition herfor. Bestyrelsen for Onsild Hallen er meget skeptisk over for, om hallen fortsat vil blive ved med at være det, og om der overhovedet vil være basis for en hal i Onsild, hvis skolen lukker. Vi forudser, det vil få alvorlige konsekvenser og at man automatisk vil igangsætte en nedsmeltning af det økonomiske fundament, hvis man i byrådet vælger at tage beslutning om at lukke Onsild Skole. Vi tænker desuden, at det vil blive problematisk at opretholde det ekstra kommunale tilskud. Den besparelse, der opnås ved en lukning af Onsild Skole, er minimal, sammenholdt med de øvrige økonomiske konsekvenser, det vil få andre steder i værdikæden af Onsild-samfundet og dermed i Mariagerfjord Kommune. Vi vil gerne, at I forstår alvoren af den beslutning, I snart skal træffe, og forstår og tænker over konsekvenserne, som I også kommer til at håndtere - om ikke andet så jeres efterfølgere! Helt konkret vil det for Onsild Hallen betyde, at indtægtsgrundlaget formindskes, mens udgiftsniveauet vil være uændret, da idrætsforeningerne i Onsild mister medlemmer, men vi har stadig samme drifts- og vedligeholdskrav for at drive hallen. Det vil desuden være umuligt at forhindre, at de elever, der kommer fra Onsild, vil dyrke idræt med deres klassekammerater i Hobro og ikke være medlem af en forening i Onsild. Vores bekymring går specielt på børnefamilierne, som naturligt vil vælge Onsild fra, da der ingen skole er, og da der vil være øget tidsforbrug og udgifter til transport forbundet med at bo i Onsild. Onsild råder over en større mængde lejeboliger på Friggsvej, som på ingen måde vil være attraktive for familier med børn, som det pt. er. Hvorfor er Mariagerfjord Kommune overhovedet interesseret i at ødelægge noget, de selv har været med til at støtte og etablere? Der skal ikke meget "høkerregning" til for at konkludere, at det på alle måder vil medføre alvorlige konsekvenser for Onsild og dermed også Onsild Hallen, hvis I lukker Onsild Skole. Forhåbentlig tænker I på kommunes økonomiske ve og vel generelt, og ikke blot i forhold til et budget, der er lavet udelukkende til en ny skolestruktur. Jeres job er vel at se tingene i en helhed! Facts er, at der i Onsild pt. er 218 børn under 18 år, der hygger sig med idræt i og ved Onsild Hallen. Det synes vi faktisk, skal blive ved med at være sådan! Hvad synes I?