Skolelukninger

Skolelukning undrer

SKOLELUKNING:Jeg undrer mig! - Over at børne- og ungdomsudvalget presser en så god skole som Hellum Skole væk fra folkeskolen! Taberne bliver ikke de familier, som har råd til en privatskole, tværtimod kan mange ressourcestærke i kommunen få glæde af det tilbud, som nok kommer i Hellum. Taberne bliver i stedet de familier i lokalområdet, som ikke har råd. At socialdemokrater kan gå ind for en sådan forskelsbehandling, går over min forstand. - Over at renoveringsudgifter kan være et argument for at lukke Hellum skole! Man føler sig taget et vist sted, når alle andre skoler har stået til renovering før Hellum, og det så pludselig er derfor, skolen skal lukkes. Renoveringer er IKKE drift, det er investeringer i fremtiden. Men her satser udvalget på en kortsigtet løsning uden at se på den funktion og de udviklingsmuligheder, som skolen har. - Over at man regner med at kunne spare 1,4 mio. kr. ved at lukke en skole, en børnehave og en SFO i Hellum. Det beløb vil blive langt mindre og sandsynligvis helt forsvinde i udgifter til de "vanskelige" børn, som Hellum med så stor succes har kunnet inkludere i deres normale klasser. Jeg tror, at uanset hvilket scenario man vælger, så vil de reelle udgifter langt overstige besparelsen. Igen har man valgt det kortsigtede syn på noget, som meget vel på langt sigt kan blive en belastning for kommunens samlede økonomi. - Over at 1,4 mio. kr. kommer til at stå som et valg mellem ipads til alle og en børnehave, SFO og skole i Hellum! Hvad er mest værd for kommunen som helhed? En velfungerende og dynamisk skole i Hellum, som samarbejder med de øvrige folkeskoler, eller et lille (under 400 kr. pr. elev pr. år!) tilskud til IT-baseret undervisning. - Over at man kan bruge det lille elevgrundlag i Hellums distrikt som et argument for at lukke skolen. Hellum skole har de sidste mange år tiltrukket elever udefra, der er intet som tyder på, at den udvikling er ved at stoppe. Som den eneste af de tre små skoler har den været i vækst. At liberale ikke vil støtte en så stor succes for det frie skolevalg i kommunens folkeskole, forstår jeg ikke. Men jeg kan vel undre mig så meget, som jeg vil! Selvom byrådet endnu ikke har talt i sagen, så ser det ud til, at der kommer et velfungerende og spændende alternativ for nogle af kommunens borgere i form af en privatskole. Held og lykke til de gode kræfter bag Hellum Private Grundskole, I har meget at vinde. Kommunen, og desværre også folkeskolen, har meget at tabe!