Skolelukninger

Skolelukninger i spil

Stigende pres på de to store skoler, Højene Skole og Bagterpskolen i Hjørring risikerer nu at koste de små skoler i kommunen livet.

På baggrund af kapacitetsproblemer og elevtalsudviklingen, har Hjørring Kommune i samarbejde med COWI udarbejdet en analyse af det fremtidige kapacitetsbehov. Rapporten blev tidligere i dag fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget, og det er ikke hyggelæsning for en række landsbyskoler i Hjørring Kommune. I rapporten lægges der nemlig op til, at skolerne i Hørmested, Rakkeby, Lørslev og Vrensted skal lukkes og overskuddet fra salget skal gå til at udbygge de store skoler. Alternativt får Rakkeby og Lørslev lov til at beholde 0.-3. klasse, mens Vrensted og Hørmested forslåes lukket. Specialskoleleverne skal så til gengæld ud på de små skoler at gå. Sidste forslag går ud på, at alle fire skoler bliver nedlagt som almindelige skoler og i stedet bliver omdannet til specialskoler. Alle forslagene i rapporten skal diskuteres i dag og afhængig af den politiske beslutning, vil der efterfølgende blive indledt drøftelser med de berørte faglige organisationer.