Skolelukninger

Skolelukninger kan ramme foreningslivet

Stor mangel på lokaler til blandt andet gymnastik, hvis byskoler lukkes

Gymnastikken vil blive ramt, hvis Søndre Skole nedlægges. Arkivfoto: Grete Dahl

Gymnastikken vil blive ramt, hvis Søndre Skole nedlægges. Arkivfoto: Grete Dahl

Foreningslivet i Hobro kan blive hårdt ramt, hvis byrådet gør alvor af at lukke de to store byskoler, Nordre og Søndre. Specielt nedlæggelse af skolernes i alt fire gymnastiksale vil bringe en række foreninger i vanskeligheder. Det fremgår af kultur- og fritidsudvalgets høringssvar i skolestrukturdebatten. Hvis forslaget til ny struktur føres ud i livet, har man reelt set kun Rosendalskolens gymnastiksal til rådighed. Mangel på ledige lokaler - Foreningerne vil i stedet skulle leje haltimer, hvilket vil belaste lokaletilskudspuljen, samt være vanskeliggjort af en meget begrænset overskudskapacitet i Valsgaardhallerne, Rosendalhallerne og Hobro Idrætscenter. - Alternativt kan foreningerne avises lokaler i Oue, skriver forvaltningen i høringssvaret, som er tiltrådt af det politiske udvalg ved formand Jørgen Pontoppidan (V). Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende mandag.