Skolelukninger

Skolelukninger på Mors kan give nye elever i Thy

Hurup Skole har fået forespørgsler fra forældre i Hvidbjerg-området

Hurup Skole har knap 500 elever, men der er plads til flere, så længe klassekvotienten ikke overstiger 24. Arkivfoto

Hurup Skole har knap 500 elever, men der er plads til flere, så længe klassekvotienten ikke overstiger 24. Arkivfoto

Mandag aften vedtog kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune en ny skolestruktur, der betyder, at skolerne i Vejerslev, Frøslev og Hvidbjerg nedlægges ved afslutningen af dette skoleår, Beslutningen kan få betydning for Hurup Skole, der ligger cirka ti kilometer fra Hvidbjerg ad landevej - plus transport over Limfjorden med Næssund-færgen. - Med bus tager det 24 minutter hver vej til Hurup, skrev nogle forældre ved Hvidbjerg Skole for en måned siden i et læserbrev i Morsø Folkeblad. Skoleinspektør Susanna Lange fra Hurup Skole bekræfter, at hun har haft forespørgsler fra "en samlet flok forældre" om muligheden for indskrivning af elever fra Mors på Hurup Skole. Efter reglerne om frit skolevalg kan forældre fra en anden kommune godt benytte en af Thisted Kommunes folkeskoler, blot de selv betaler transporten til og fra skole. Dog er det sådan, at reglerne om frit skolevalg træder ud af kraft, hvis en indskrivning af en elev i en klasse giver mere end 24 elever i klassen. - Vi har sandsynligvis ikke plads til alle de elever, hvis forældre måtte ønske det, siger Lars Sloth, der er børne- og familiedirektør i Thisted Kommune. Når og hvis en elev fra nabokommunen bliver indskrevet ved en skole i Thisted Kommune, vil Thisted Kommune sende regningen til Morsø Kommune. - Det kan godt ske, at der vil være en økonomisk positiv konsekvens af det, men det er ikke derfor, man har frit skolevalg, siger Lars Sloth. I første omgang har forældrene ved Hvidbjerg Skole da også andre planer nu, hvor lukningen af deres lokale kommuneskole er en realitet. - Vi knokler for en friskole. Det er der ingen tvivl om - men ellers er Hurup et alternativ, siger Henrik Brasch. Han er far til et barn i børnehaveklassen, et barn i 6. klasse og et barn i 8. klasse på Hvidbjerg Skole. Henrik Brasch siger, at der er planer om et samarbejde med den nærliggende Karby Friskole om etablering af en friskole i Hvidbjerg. Ifølge ham er der ikke overbevisende lokal opbakning til Morsø Kommunes planer om at opføre en ny stor skole i Vejerslev/Vils med plads til 300-350 elever i 0.-6. klasse - til erstatning for de skoler, der skal lukkes. Desuden skal elever i 7.-9. klasse gå i skole i enten Nykøbing eller Ø. Jølby. - Man skal næsten have sovepose med for at komme til Nykøbing, siger Henrik Brasch. Med bus tager det omtrent tre kvarter hver vej.