Skolen afskediger regøringsfolk

STØVRING:I fremtiden bliver der bare ikke gjort rent, hvis en klasse er går hjem fra rod. Bavnebakkeskolen har afskediget to rengøringsassistenter og flyttet lidt på tiderne for at skolen trods alt kan fremstå som en ren arbejdsplads, selvom skolen samtidig er blevet udvidet og byrådet vil spare en million kroner på skolernes rengøring. - Vi forsøger at gennemføre rengøringen på de tidspunkter, hvor der ingen elever er, da hver enkelt rengøringsassistent skal overkomme et meget sørre areal end i dag. Skolens areal er forøget med 300 kvadratmter ved den ny tilbygning. Ændringerne i rengøringen betyder, at der bliver indført en dukseordning i hver klasse. Ordningen skal sikre, at der bliver ryddet op hver klasse. For er der ikke ryddet op, bliver der heller ikke gjort rent.Rengøringsassistenerne skal gøre rent, ikke rydde op, understreger skoleinspektøren. Men standarden vil falde. Det kan ikke undgås, forudser Arne Sloth Kristoffersen. - Selv om vore rengøringsassistenter også fremover vil yde en stor indsat, kan ingen forvente, at vi kan beholde den fine standard, vi har haft indtil nu.