Skolen blev inspektørens store hobby MØNSTERSKOLE: Tranums skolechef stopper - har i 26 år fået sammenhold, trivsel og læring til at gå op i en højere enhed

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

I sine man­ge år som sko­le­in­spek­tør har Poul Jør­gen­sen al­tid væ­ret pa­rat til at gå for­rest, uan­set op­ga­ven. Her er han sam­men med sko­le­be­sty­rel­ses­for­mand Ann Bargsteen, da de trak i ar­bejds­tø­jet og byg­ge­de med på mi­ni­hal­len. FOTO: ERIK SAHL

TRANUM:Det er lige før, det ringer endeligt ud for Poul Jørgensen, Tranum Skoles inspektør gennem 26 år. Han er lige fyldt 62, og man skal holde, mens legen er god, lyder hans faste overbevisning. Så derfor stopper han til nytår. Det har været en god leg. Under Poul Jørgensens ledelse har Tranum Skole udviklet sig til en mønsterskole, hvor sammenhold, trivsel og læring går op i en højere enhed. Sammenhold ikke blot på skolen, men også i byen og langt ud i oplandet. Fra forældre og andre borgere er der en enestående opbakning til skolen, og det giver både mentale og fysiske resultater. Et af beviserne er skolens nye minihal, hvor forældre og andre borgere trak i arbejdstøjet og byggede med. Poul Jørgensen ved, at det bliver svært at tage afsked med skolen, som har fyldt det meste af hans liv i et kvart århundrede og samtidig også har været hans store hobby. Hans sidste regulære arbejdsdag var torsdag 21. december. Den nye inspektør, Andreas Overgaard, har fået en nøgle. Men Poul Jørgensen har stadig sin. Og han dumper den først i skolens postkasse en aften inden 31. december. - Jeg vil gerne gå herfra, når det er mørkt. Jeg kan blive så frygtelig bevæget, og det er blevet værre med årene, siger skoleinspektøren og fortæller om de mange år på Tranum Skole: - Jeg har været på flere store skoler, den største med 1200 elever, men jeg ville gerne prøve det lille miljø, for det tror jeg på. Det, at alle kender hinanden ved navn, at man kender alle forældre, og at man kan deltage i både sorg og glæde. Her kender jeg alle forældre og alle elever. Det er vigtigt, at vi kender hinanden. Hvis du er synlig, laver du ikke hærværk. Inspektør møder 6.30 Poul Jørgensen har i mange år mødt på skolen kl. 6.30, selv om undervisningen først begynder kl. 7.40. - Det begyndte med, at en mor skulle køre på job kl. 6.30 og ikke kunne få sin søn passet. Jeg er ikke god til at sove om morgenen, jeg står normalt op og læser, og da der endnu ikke var skolefritidsordning, påtog jeg mig at passe drengen. - Nu er det sådan, at der ofte står elever, når jeg møder kl. 6.30. Der er tit 10 elever før kl. 7. Og de første får nøglen, så de kan åbne til de forskellige afdelinger. - Tranum Skole er først og fremmest blevet til det, den er, i kraft af et godt og engageret personale, pointerer Poul Jørgensen. I år har vi et sygefravær på 0,5 procent. For mange læreres vedkommende er det flere år siden, de har haft en sygedag. Sådanne mål har alle arbejdspladser, for der er penge i det. De penge, der spares på vikarer, kan bruges til andre formål. - Betingelsen for at have en god skole er engagement. Fra personale, skolebestyrelse og forældre. Det aller væsentligste for en lærer er personligheden. Der tales så meget om fagligheden, men personligheden er vigtigere. - Det kan virke voldsomt, når vi med den samlede skolebestyrelse sidder 10 mennesker for at ansætte en lærer. Men vi bruger megen tid på at læse ansøgninger og forberede os på, hvad vi vil spørge om for at få den rigtige lærer. - Det er vigtigt, at personalet og skolebestyrelsen arbejder loyalt. I min tid har vi haft virkelig gode skolebestyrelser og formænd. Den nuværende formand, Ann Bargsteen, kigger ind hver dag, og det har hun nu gjort i fem år. - Man taler så meget om, at skolebestyrelser har for lidt medindflydelse. Men indflydelse er noget, man kvalificerer sig til. Engageret befolkning Poul Jørgensen fremhæver også egnens engagerede befolkning: - Det er en spændende befolkning. Hvis man ser på valgresultatet, så er den placeret fra det yderste højre til det yderste venstre. En del er tilflyttere. Og en del flytter ud i verden efter skolen og kommer hjem igen og stifter familie. Tranum er et unikt sted, pointerer Poul Jørgensen. Med strand, skov og Fosdalen. - Hvis man vil have en god skole, er det vigtigt, at man involverer børn og forældre i et tæt samarbejde, og at der er åbenhed og synlighed. Der er ikke noget ved, at vi har gode ideer, hvis ikke forældrene synes det. Vi har en tæt dialog med forældrene og involverer dem, og de kommer gerne på skolen og deltager i de forskellige aktiviteter. For mange blander sig - Et af folkeskolens problemer er, at for mange blander sig, mener Poul Jørgensen. - Når alt er sagt og alt er gjort, vil mere være sagt end gjort. Sådan er det i folkeskolen. Der snakkes alt for meget af andre end dem, der skal udføre tingene. Problemerne ser jo ikke ret store ud på afstand. - Et af de krævende problemer i folkeskolen i dag er, at mange familier bliver opløst, påpeger Poul Jørgensen. Børn, der er kede af et eller andet, kan ikke lære noget, før de er trygge, og det stiller store krav til lærerne. - En skolepsykolog sagde engang: En troværdig voksen skal være som en mur, man spiller bold op ad, så man ved, hvor bolden kommer tilbage. Man kan ikke læne sig op ad noget, der ikke står fast. - Ledelse er blevet noget meget teoretisk. For mig er det meget vigtigt, at en leder er synlig og til stede. Man kan ikke lede gennem papir. Det drejer sig om tilstedeværelse på både godt og ondt. Man er ikke kun den ene parts advokat. Man er både barnets, forældrenes og lærernes. Tranum Skole har også en sorgplan: - Det er meget ubehageligt, når en mor eller far dør. Så sørger vi for at få kontakt med familien, inden barnet kommer i skole, så vi kan aftale tydeligt, hvad vi skal gøre. Det er vigtigt at få det fortalt i klassen, for man skal ikke gå og gemme på sin sorg. I alle årene har det været Poul Jørgensens politik, at elever i 1.-5. klasse har skullet til læseprøve to gange om året. - Vi har sat ressourcer af, så eleverne har kunnet lære at læse tidligere, og det har hævet læsekompetencen betydeligt. Bunden er forsvundet, og det er vigtigt. - Når der kommer nye elever, tager vi os god tid til at tale med dem. Det sker gerne en weekend, hvor forældrene har bedst tid. - Der tales i dag meget om, hvad skoler er gode og dårlige til. Når det drejer sig om karakterer, kan vi ikke være med, for vi giver ikke karakterer. - Men vi har to gange lavet brugerundersøgelser blandt forældrene - i 1998 og 2004 - hvor vi er gået meget tæt på skolen generelt og ledelsen. Over 80 procent af forældrene deltog i undersøgelserne, og skolebestyrelsesmedlemmer fremlagde bagefter resultatet på forældreklassemøder. - Forældrene følte gennemgående, at børnene var trygge på skolen, men der var ønsker om bedre fysiske rammer. Poul Jørgensen har i alle årene som skoleleder haft undervisning, de seneste år i matematik: - Jeg kunne ikke forestille mig ikke at skulle undervise. Gennem undervisning oplever man tidsånden, hvordan tingene udvikler sig, og man får de gyldne stunder, men også trakasserierne. Man får større forståelse for, hvordan det er at være lærer. Poul Jørgensen betegner det som tragisk, at så få vil være lærere, og at politikere ikke viser større respekt for lærerjobbet. - Man hører mange gange politikere rakke ned på lærere. Man ser aldrig virksomhedsledere, der rakker ned på deres medarbejdere. Der er også noget, der hedder personalepleje. Poul Jørgensen understreger, at han har været utrolig glad for at arbejde i Brovst Kommune: - Her er vi blevet vist tillid, og der har været en forventning til, at vi har levet op til den tillid. Og der har været højt til loftet. Vi har haft en fabelagtig forvaltning, som har været utrolig dygtig til at informere og involvere. Det høje informationsniveau har gjort, at vi har følt os trygge. Vi har ikke skullet læse i pressen, hvad vi har skullet lave. Farlig fremtid Om kommunalreformen og skolernes fremtid siger Poul Jørgensen: - Der tales om fælles skoleledelse for de små skoler. Det vil være en katastrofe, hvis der træffes en sådan beslutning. Ledelsen skal være til stede, hvor tingene sker. Man siger, at de små skoler er dyrere. Men det er ikke rigtigt. Der er måske nogen, der er, men det er ikke en selvfølge. - Et barns og en families afstand til skolen er ikke uvæsentlig for trivslen. Jeg tror ikke på samdriftsfordele. Jo længere ledelsen kommer væk fra det sted, hvor tingene sker, jo mere teoretisk bliver det. Det er vigtigt, at man får en reel dialog om tingene, og at man ikke blot retter ind. Jeg håber, man kan leve op til at sætte borgeren i centrum, og at man prioriterer mennesket frem for systemet. Vil prøve at kede sig Poul Jørgensen har mange ting, han gerne vil i gang med, når han nu bliver pensionist. - Men allerførst vil jeg prøve at kede mig, det har jeg aldrig prøvet, siger han med et smil. Flere har spurgt, om jeg vil være med til forskellige ting, men jeg har sagt nej. Nu vil jeg have ryddet min kalender. - Jeg elsker at arbejde med træ. Jeg har tidligere bygget en del på vores hus, men det har der ikke været tid til de seneste 10 år. Så nu vil jeg begynde med at slibe høvl og stemmejern. Det er ikke blevet gjort ordentligt i mange år. Og så skal Karen og jeg ud at rejse, gerne til engelsktalende lande. Vi vil gerne til Orkneyøerne, Irland, Skotland og London, og vi kører selv.