Skolen er til for børnenes skyld

Skolevæsen 16. september 2002 08:00

LUKNING: Så kom budgettet for 2003, kan vi læse i aviserne. Den officielle udmelding foreligger endnu ikke, men den uofficielle udgave fra dagbladene lover ikke godt nyt for vore børn. I budgetforliget har kommunalbestyrelsen indarbejdet en placering af fremtidens 10 klasse. Det er en meget kritisabel måde at beslutte det på. Hvorfor ikke lægge det frem til afstemning på byrådsmødet . Placeringen af 10. klasse har intet med budgettet at gøre. Tør Venstre med minderne fra splittelsen mellem land og byvenstre, ved sidste forsøg på placering, ikke tage debatten en gang til og lade os få en mere demokratisk afgørelse. Hele debatten om placeringen af kommunens 10. klasse har været ført på et følelsesladet plan, hvor børnene, som burde være det centrale i debatten, helt er blevet glemt. Jeg vil derfor opfordre børne- og kulturudvalget til at se, hvordan vore nabokommuner har placeret deres 10. klasser. Her placerer man 10. klasserne i centre på store skoler. Herved skabes et skolemiljø med et vist volumen, som giver mulighed for at opfylde en lille smule af folkeskolens krav med hensyn til valgfag. Det faktum at unge vender ansigtet mod byerne under uddannelse, er man nødt til at imødekomme, og udnytte til at skabe et stort elevgrundlag, som er helt afgørende for, at en samling af 10. klasserne kan bliver en succes. Jeg frygter at en placering med et så lille elevgrundlag på hjemmeskolen, som tilfældet er i Farstrup, vil betyde en afskaffelse af 10. klasse, og det er ikke lige det, vore børn har brug for. Så derfor vil jeg opfordre kommunalbestyrelsen til at trække 10. klasse-placeringen ud af budgetforliget og lægge det til afstemning på byrådsmødet. Til slut kære politikere, tænk på børnene og skab et så stort et uddannelsesmiljø som muligt, frem for kun at tilgodese skolen og lokalsamfundet. Skolen er der for børnene skyld.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...