- Skolen kunne have reageret hurtigere

Chikanesagen fra en af Aalborgs folkeskoler, hvor en mandlig lærer i slutningen af januar erfarede, at han blev udråbt som pædofil på internettet, kunne godt have været håndteret bedre.

Rådmand anne-dorte Krog er sikker på, at der vil dukke lignende sager op i fremtiden. Arkivfoto

Rådmand anne-dorte Krog er sikker på, at der vil dukke lignende sager op i fremtiden. Arkivfoto

Det erkender Aalborg Kommunes skole- og kulturrådmand, Anne-Dorte Krog (SF). Rådmanden blev orienteret om chikanesagen, da den kom til kommunens kendskab, og hun mener, at den i grove træk blev løst korrekt på skolen, som tog en alvorlig snak med eleverne og politianmeldte dem, der stod bag Facebook-siden. - Men det er rigtigt, at skolens ledelse godt kunne have reageret hurtigere. Cirka samtidig havde vi en anden sag, hvor en lærer også blev chikaneret på internettet, og dén sag blev håndteret bedre af vedkommendes skole. Skolen var bedre forberedt og havde på forhånd udstukket nogle retningslinjer, konstaterer rådmanden, der ikke ønsker at gå i detaljer med indholdet af den anden sag. Vil ikke fortælle hvor det er Anne-Dorte Krog ønsker heller ikke at oplyse, hvilke skoler der er tale om, men hun føler sig overbevist om, at det ikke har noget på sig, det der blev skrevet på Facebook om en lærers pædofile tendenser. - Hvis det var tilfældet, så ville jeg have hørt om det - og det har jeg ikke, fastslår hun. Anne-Dorte Krog er sik-ker på, at der i fremtiden vil lande yderligere skolenav-ne på hendes bord under samme triste omstændigheder: - Vi har ikke set den sidste sag af den slags, forudser hun. Derfor glæder rådmanden sig i lighed med Aalborg Lærerforenings formand, Dorthe Kamp, over, at kommunens skoler fremover formentlig vil være bedre rustet til at tackle tilsvarende situationer. Lærernes formand har således sat problemet med personale, der bliver udsat for chikane i det offentlige rum, på dagsordenen i skole- og kulturforvaltningens hovedsamarbejdsudvalg. Handleplaner Resultatet blev, at udvalget besluttede at henstille til hver enkelt skole, at der bliver lavet en handleplan for, hvordan chikanesager håndteres. - Sådan en plan bør blandt andet indeholde noget om, hvem der sørger for, at de elever, der chikanerer, bliver trukket til side og får be- sked om de menneskelige konsekvenser. Skolen bør straks rette henvendelse til børnenes forældre og indkalde dem til et møde på skolen - det er ikke nok ba- re at ringe og informere dem. Og hvis der er tale om noget injurierende, skal chikanen altså med det samme meldes til politiet, lyder opfordringen fra Dorthe Kamp. I den konkrete sag om pædofilibeskyldninger mod den mandlige lærer oply- ser Aalborg Kommunes skolechef, Lone Vestergaard, at Facebook-siden blev meldt til politiet af sko- len, og at politiet har meddelt, at sagen bliver efterforsket. Det er ikke lykkedes at få oplyst hos Nordjyllands Politi, hvor langt man er kommet med efterforskningen.