Frederikshavn

Skolen med plads nok

Udviklingsplanen for Hånbækskolen tager udgangspunkt i, at den fremover er to-sporet.

Hånbækskolen. Foto: Bent Jakobsen

Hånbækskolen. Foto: Bent Jakobsen

Hånbækskolens bygningsanlæg er meget spredt. Det forekommer, at der mange kvadratmeter bebyggelse set i relation til elevtallet. Kontaktklasserne har i øjeblikket 24 elever, og de kræver meget plads. Det kan ikke udelukkes, at antallet af kontaktklasse-elever stiger. Indskoling, mellemtrin og udskoling mangler sammenhæng. "Huset" rummer specialundervisning, men har ikke naturlig tilknytning til øvrige bygninger. Ved klasseværelserne og grupperummene er der alt for mange døre, og de fungerer også som gangarealer. Det er nemt at blive "forstyrret". Sammenhængen mellem faglokalerne kunne være bedre, men det er for dyrt at gøre noget ved. Det samme siges om de to SFO-afdelinger. Udviklingsplanen foreslår, at kontaktklasserne flyttes til et andet sted i Frederikshavn. Klasselokaler til indskoling, mellemtrin og udskoling samles mere hensigtsmæssigt. Gennemgangsdørene mellem klasserne lukkes, så der kun bliver adgang udefra. Det giver meget fleksible undervisningsrum. Der kan etableres en overgangszone - en "klimaskærm" mellem ude og inde ved hjælp af et afskærmet/overdækket uopvarmet gangareal, for eksempel udført i glas. Hånbiksen i kælderen er ok, og der er udvidelsesmuligheder. Indretning bør være mere uformel og imødekommende overfor tidens ungdomskultur. "Huset" kan indrettes til ungdomsmiljø. Hovedindgangen er anonym, og bør synliggøres. Nogle udearealer er ørkesløse og meget uinspirerende. Med få midler kan de nemt forbedres. Ombygning af klasselokaler, grupperum mm, etablering af "klimaskærm" foldevægge mm ventes at koste 3,6 millioner kroner i håndværkerudgifter. Kilde: "Udviklingsplan, beskrivelser"