Skolevæsen

Skolen skal rumme flere

Som led i en ny plan for fordeling af ressourcer til specialundervisning i Thisted Kommune foreslås det, at specialklasserne på Østre Skole og Hurup Skole lukkes

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Autismeskolen i Snedsted, der sammen med ADHD-afdelingen bærer navnet Trombakken, blev officielt indviet i går, da en af eleverne, Frederik Weber, klippede den røde snor. Autismeskolen er et eksempel på, at ikke alle børn med særlige behov kan rummes i folkeskolen. Foto: Diana Holm

- Der er stor enighed om, at for mange elever kommer ud af klasserne for at blive sendt i specialtilbud. Sådan lyder det Mogens Kruse (SF), formand for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune. Udvalget har netop sendt en analyse af specialundervisningsområdet ud i en offentlig høring, der varer frem til 29. oktober. Analysen er lavet af en arbejdsgruppe med undervisnings- og fritidschef Jesper Carlsen som formand - og med repræsentanter fra pædagogisk udviklingsafdeling, økonomiafdelingen og to folkeskoler i kommunen. Arbejdsgruppens anbefalinger sigter på, at flere elever med særlige behov sikres lærings- og udviklingsmuligheder i nærmiljøet. Som en konsekvens af dette anbefales, at specialklasserne på Østre Skole og Hurup Skole lukkes, at Bedstedklassen flyttes til Østermølleskolen og at Flyvefisken (Hanstholm) og Golfstrømmen (Bedsted) fusioneres. Udgangspunktet for nytænkningen er, at antallet af elever i specialtilbud er stigende ikke blot i Thisted Kommune men i hele landet. Og det er dyrt. Nogle rapporter taler om, at 30 procent af folkeskolens samlede udgifter går til specialundervisning. Men selv om ressourcerne i højere grad bør anvendes i den almindelige folkeskole, understreger Mogens Kruse, at der er brug for en specialskole som autismeskolen i Snedsted, der blev indviet i går. - Der er børn, der skal have et helt specielt tilbud som de her, og det er vi indstillet på at gøre godt, sagde han før en af eleverne klippede den røde snor.