Skolen skal være et godt sted at komme

Svend Lilleheden stopper efter 36 år ved Horne-Asdal skole

Skolevæsen 22. september 2002 08:00

HORNE: - Der er forældre, der dukker op til morgensang hver morgen og så forsvinder igen. Det tager jeg som udtryk for, at de kan lide at komme her, at de fem minutter i selskab med skolebørn og personale giver dem et eller andet, siger Svend Lilleheden. Han er fyldt 62 år og har nu valgt at stoppe gerningen som skoleinspektør på Horne-Asdal skole. - Det er da lidt mærkeligt at stå foran en ny epoke i ens liv, når man har været her på skolen gennem hele arbejdslivet, siger han. Da han efter læreruddannelsen fra Hjørring Seminarium og 14 måneders soldatertid i 1965 blev ansat som lærer på Horne-Asdal Centralskole, var skolen kun to år gammel. Der var omkring 150 elever og ni lærere. I dag er der 24 lærere og 290 elever, men skolens ydre rammer har også ændret sig. I 1974/75 udvidede man skolen, fordi der var stor elevtilgang, og senest i fjor indviedes en ny om- og tilbygning, der har gjort Horne-Asdal skole til en tip-top moderne tosporet syvklasses skole. - De vigtigste forandringer er, at vi har fået et særdeles velfungerende bibliotek og mediatek, hvor eleverne kan søge viden på såvel compuere og internet som i bøger. Og så har vi fået indrettet et musiklokale i den gamle gymnastiksal. Et lokale som musiklærerne betegner som kommunens bedste. Det var et projekt, som vi på skolen havde særdeles stor medindflydelse på. Ja så meget, at jeg tror, vi nu har en langt større grad af ejerfornemmelser over det, siger Svend Lilleheden. Et mangeårigt ønske blandt såvel forældre som skole om at få lavet en overbygning på skolen, måtte dog droppes. Selvom elevgrundlaget er til stede på kommunens tredjestørste skole, er der for tiden ikke politisk vilje til den slags. Selvom den afgående skoleinspektør kun i godt et års tid har haft lejlighed til at erfare forandringernes muligheder, er han glad og tilfreds med at kunne aflevere en skole til sin efterfølger, hvor de fysiske rammer fungerer. Og selvom han har været på skolen i meget lang tid, har han, siden han i 1987 blev skoleinspektør, bestræbt sig på hele tiden at tage intiativer og sørge for forandringer. - Men det skulle være på en måde, som lærerne var med på og støttede. Og jeg er særdeles glad for, at jeg kan aflevere en skole med et godt arbejdsklima, der strutter af lyst til udvikling. Vi har fået en del nye unge lærere på det sidste. De har været et frisk pust, men de er samtidig gledet fint ind i det gode samarbejde, der i forvejen var blandt lærerne, siger han. Også skolebestyrelsen har vist stor samarbejdsvilje og var bl.a. særdeles engageret i ud- og ombygningen. På det pædagogiske plan har skolen en række tværsuger hvert år, hvor skemaet bliver skrottet, og hvor eleverne på tværs af årgangen koncentrerer sig om specielle emner eller fag. Dertil kommer en egentlig emneuge. - Vi har desuden lavet en speciel indskolingsmodel med høj grad af samarbejde mellem børnehaveklasse og 1. klasse, og så har vi et tilbud om åben skole. Det betyder, at eleverne kan bruge skolen til forskellige aktiviteter efter skoletid. Og det er meget populært. Faktisk kan det være svært at jage dem hjem, når vi lukker klokken 15.30, fortæller Svend Lilleheden. Det og forældres deltagelse i morgensang falder i god tråd med den afgående skoleinspektørs fornemste mål med sin skole: Den skal være et godt sted at komme. For elever, lærere og forældre. Det nye afsnit i livet glæder han sig til. Han og hustruen har forberedt sig på nu at få mere tid til børn og børnebørn, hus og have og til rejseaktiviteter. - Det glæder vi os til. Men jeg vil også gerne bevare kontakten til skolen. Så jeg har meldt mig på vikarlisten, så langt som mine 200 disponible timer nu rækker, siger han. Det med at bevare kontakten til selve undervisningen har for skolinspektøren i de sidste år været begrænset til tre ugentlige undervisningstimer. - Men jeg finder det vigtigt at være så synlig som muligt. Ikke kun ved at undervise, men også ved at færdes blandt børnene og lærerne på lærerværelset. Og alle på skolen ved, at min dør står åben hele tiden. Det sidste blev i bogstaveligste forstand bekræftet, da en lille pige absolut måtte fortælle skoleinspektøren en gevaldig hæsblæsende historie midt under interviewet. Svend Lillehedens afgang som skoleinspektør markeres med en reception på skolen fredag 27. september kl. 13.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...