Skolen skal være for alle

Folkeskolen skal være for alle. Den skal være vores fælles kulturinstitution, hvor vores børn skal lære rigtig meget, også meget som ikke umiddelbart kan måles, vejes eller kontrolleres.

Derfor har Radikale Venstre lanceret udspillet ”Barnet i centrum”, som blandt andet vil sætte medborgerskab på skoleskemaet. Derudover skal modersmålsundervisning genindføres, der skal tages langt bedre hånd om socialt udsatte elever, og så skal eleverne tilbydes sund skolemad. Eleverne i den danske folkeskole skal lære at læse, skrive og regne, og de skal lære meget mere end det. De skal lære selvstændighed og samarbejde. De skal lære, at de er borgere i et demokrati, hvor man løser konflikter uden at slå og mobbe. Derfor foreslår Radikale Venstre nu, at medborgerskab bliver integreret i alle fag indtil 5. klasse og bliver et egentligt fag på skoleskemaet fra 5. klasse. Hvert tiende barn i folkeskolen er tosproget. Og i modsætning til i stort set alle andre vestlige lande klarer danske 2. generationsindvandrere sig ikke bedre end 1. generationsindvandrere. Derfor vil Radikale Venstre indføre obligatorisk efteruddannelse af alle lærere, som underviser på skoler med flere tosprogede børn samt genindføre retten til modersmålsundervisning for børn som ikke taler dansk. Forskning viser, at et veludviklet modersmål er forudsætningen for at kunne lære fremmedsprog. Derudover skal vi være langt bedre til at tage hånd om de tusinder af børn, som er socialt udsatte, som bliver udsat for mobning eller som har indlæringsvanskeligheder. De bliver i dag ofte ladt i stikken. Vi skal have tilknyttet socialrådgivere og psykologer til alle skoler i landet, og så skal vi have indført en tidsgrænse på 2 måneder for visitation til de tusinder af børn, som har brug for vidtgående specialundervisning. I dag venter mange op til et år- Endelig vil Radikale Venstre investere i køkkener på alle skoler, så eleverne kan tilbydes et sundt, forældrefinansieret måltid dagligt. Al forskning viser, at elever, der får et sundt måltid mad lærer meget mere. Derfor må vi sørge for, at give vores børn muligheden for at spise sundt og nærende i løbet af skoledagen.