Skolen som centrum i en levende by

Trods silende regn lavede de små klasser forleden på Øster Hornum skole stumpmarked med stor glæde og entusiasme.

Trods silende regn lavede de små klasser forleden på Øster Hornum skole stumpmarked med stor glæde og entusiasme.

Af Eva Nygaard, formand, Øster Hornum skolebestyrelse DEBAT: Her fra Øster Hornum bliver debatten om udviklingen på skoleområdet i Støvring kommune naturligvis fulgt med stor interesse i denne tid. Vi har her i Øster Hornum et særdeles levende lokalsamfund, hvor der fra borgernes side bliver taget mange initiativer til glæde for byens beboere. Sidste skud på stammen er samarbejdet de forskellige foreninger imellem, samlet i det der går under navnet Friluftscenter Katbakken, det store rekreative område i tilknytning til hallen og idrætspladsen på Katbakken. Et meget ambitiøst projekt, som omfatter blandt andet naturlegeplads, multibane og natur- og teknikhus, og som vil skabe mulighed for både sport og leg og læring for både voksne og børn. Og alt sammen båret af lokale, frivillige kræfter. Det er afgørende for en lille by som vores, at der sker noget, at vi har muligheder for udfoldelse og en bred vifte af tilbud for vores borgere i alle aldre. Kun sådan holder vi byen levende og i vækst. Derfor er vi naturligvis også meget glade for vor skole, som er utroligt velfungerende og en meget vigtig del af bybilledet. Skolen har netop fejret 50 års jubilæum, og det gjorde den i flotteste stil med masser af elever på alle klassetrin. Faktisk går det så godt, at vi har brug for mere plads til udfoldelse. Glædeligvis har kommunen derfor bevilliget os midler til en renovering af skolen. Og i efteråret går arbejdet i gang med at udvide skolens lokaler og bygge ny faglokaler, der kan leve op til de krav, der stilles til undervisningen i dag. Det drejer sig i første omgang om naturfagslokaler og bedre forhold for de kreative fag samt indskolingen. Både elever og lærere og forældre ser frem til at de nye lokaler kan tages i brug i foråret 2007. Den beregning, som blev lavet af forvaltningen på foranledning af det radikale byrådsmedlem, Per Vilsbøll, omkring muligheden for en overbygning på Øster Hornum Skole, har naturligvis nogle spændende og også opløftende konklusioner set herude fra. Først og fremmest fordi den slår fast, at småt og godt ikke nødvendigvis også er lig med dyrt. Det er altid godt for udviklingen i samfundet, at en sag bliver set fra flere vinkler og at alternativer bliver lagt frem og debatteret. At man fra kommunalbestyrelsens side så vælger at holde fast i den nugældende skolestruktur i øjeblikket, hvor kommunesammenlægningerne står lige for døren, er jo på den anden side forståeligt nok. Som det fungerer nu, fortsætter eleverne fra Øster Hornum Skole efter endt 7. klasse deres skolegang i overbygningen på Bavnebakkeskolen i Støvring. Der bliver gjort et stort arbejde både på Øster Hornum skole og på Bavnebakkeskolen for at børnenes skoleskifte skal blive så gnidningsfrit som muligt. Og der er et godt og positivt samarbejde skolerne imellem for at hjælpe børnene både fagligt og socialt til et godt og samlet skoleforløb. Det kan vi som forældre kun være glade for. Hvad fremtiden så vil bringe i en ny kommune, det er jo svært at spå om. Men det er vores håb, at den fortsat må bringe muligheder for at drive gode skoler både i store såvel som mindre bysamfund til glæde for borgerne både i byen og på landet.