Skolen som centrum i landsbyen

Museet beskriver Skjoldborg Skoles vilkår og betydning 1955-2011 i rapport og artikler.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Michael Riber Jørgensen er historiker og Mie Buus etnograf. De samarbejder nu på det projekt, Museet for Thy og Vester Hanherred, har sat i gang for at belyse og dokumentere Skjoldborg Skoles betydning for lokalsamfundet. Før og i forbindelse med luk

Den nuværende Skjoldborg Skole blev bygget 1955 ved en sammenlægning af de gamle Skjoldborg og Kallerup skoler. Det var dengang, skolestrukturbevægelsen var at lukke de helt små landsbyskoler for at bygge nye centralskoler, der skulle sikre både bedre bygninger og bedre undervisning. Siden har der været skolestrukturændringer og skolenedlæggelser på den politiske dagsorden mange gange, men hver gang er Skjoldborg Skole overlevet. Indtil 2010, hvor det så var slut. Skjoldborg Skole og Skjoldborg Børnehave lukker til sommer. Hvad der skal ske med bygningerne, er endnu ikke helt afklaret. Museet for Thy og Vester Hanherred har søgt og fået 99.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsens såkaldte hastesumspulje til et undersøgelses- og dokumentationsprojekt med Skjoldborg Skole som case for den skolestrukturændring, der nu sker her på egnen. Det er etnograf Mie Buus og historiker Michael Riber Jørgensen, der arbejder sammen om projektet. Hvor Michael Riber Jørgensen især kigger på de historiske forudsætninger for strukturændringen 1955 og de politiske skolestrukturdebatter siden frem til 2010-beslutningen i Thisted Byråd, foretager Mie Buus feltstudier af den undervisning, man praktiserer i de to "klasser" - hhv. 0-3. og 4.-5 med to lærere i hver - Skjoldborg Skole for tiden praktiserer, ligesom hun gennem interview med lærere, elever, forældre og andre brugere af skolen undersøger dens betydning som omdrejningspunkt og samlingssted for hele lokalsamfundet. God tid til den enkelte elev - På Skjoldborg Skole har lærerne god tid til den enkelte elev, og jeg er imponeret af den kreativitet, der udgør en integreret del af undervisningen. Det kan også ses overalt på skolen og rundt om skolen, siger Mie Buus, der tilføjer, at på den måde minder Skjoldborg Skole meget om en friskole. En sådan har der dog ikke denne gang - som ved tidligere lukningstrusler - været på tale at etablere, måske fordi 6.-7. klasserne allerede i forvejen var flyttet til Snedsted Skole. Michael Riber Jørgensen tilføjer, at det alligevel bliver første gang i 300 år, at der efter sommerferien ikke længere er en skole i Skjoldborg, og Mie Buus lægger dertil dens helt særlige historie i og med, at Skjoldborg Skole fra 1955 og fremefter også havde ansvaret for skoleundervisningen på Ås Børnehjem: Næppe den sidste ændring - Det spiller også ind for vores projekt, at den skolestrukturændring, der er ved at være på plads, næppe bliver den sidste i Thisted Kommune, siger Mie Buus og Michael Riber Jørgensen. Undersøgelsen skal resultere i en rapport, der har deadline 1. september, flere artikler i f.eks. "Folkeskolen" og Historisk Årbog. Endvidere skal Klaus Madsen, Thisted, for museet dokumentere den nuværende Skjoldborg Skole i et fotoprojekt. Der indsamles gamle billeder fra Skjoldborg Skole, og lidt genstandsindsamling til museet bliver der også tale om.