Skolen starter igen

BRØNDERSLEV:Sommerferien er slut for lærere og elever: På mandag mødes de igen. Det vil sige, lærerne mødtes allerede til pædagogisk dag i går. Det samlede elevtal i Brønderslev Kommunes syv skoler falder lidt - fra 2380 til 2334, når 10. Klasse Centeret på Hedegårdsskolen regnes med. Elevtallet i 1. klasserne falder fra ialt 240 til 223. Til gengæld er det nærmest rekordår med i alt 256 nye elever i børnehaveklasserne. Den store dag - første skoledag - foregår først i løbet af næste uge for de fleste elever i 0. klasserne. I øvrigt tegner det til en svag stigning i det samlede elevtal i hele kommunen de kommende år.