Skolen syder i sommerferien

Der arbejdes på livet løs med tredie etape af Gandrup Skole

GANDRUP:Selvom det er sommerferie, så står skolen ikke stille. Der arbejdes på livet løs med den 3. og sidste etape af udvidelsen og renoveringen af Gandrup Skole. Solen har stået ubarmhjertigt ned over skolen og håndværkerne, der arbejder både i højden og på jorden. Oppe i nordfløjen skal de gamle klasselokaler gøres større ligesom den renoverede vestfløj. Skolen er én stor byggeplads, men det har alligevel været muligt at undervise, da eleverne "flytter rundt" efter samme model som på Hals Skole, der ligeledes har været præget af byggeri. Fra nordfløjen er der et flot kik mod de tre nye bygninger. Samlingssalen, der blev indviet i 2. etape, har fået en tvillingebygning til musikundervisningen, og smart nok er den bygget sammen med samlingssalen, så der kan åbnes til ét stort lokale, så blandt andet scenen kan gøres større. På det store foto ses de tre nybygninger, hvor samlingssalen er længst til venstre og musiklokalet til højre. Tættest på nordfløjen ses nye undervisningslokale. Samtidig bliver nordfløjen forbundet til samlingssalen med en gang. Renoveringen af Hals Kommunes skoler udføres af arkitektfirmaet, Ebbe Schmidt Nielsen, Hobro. Så selvom der er byggeboom for tiden, så går arbejdet støt frem på skolen og står færdigt ved udgangen af dette år - om alt går vel.