Skolen taget som gidsel

Danmark er desværre "beriget" med en såkaldt opposition i form af S og SF, der nægter at være opposition og opstille en modvision til den visionsløse politik, som den nuværende regering har fører.

Opposition konkurrerer ikke på vision og ide, men på populisme. SF's og Villy Søvndals nye støtte til de nationale test i folkeskolen er kun det nye skridt på vejen. Søvndal tror tilsyneladende at flere skridt ad den samme vej, som hans vælgere og bagland forståeligt er blevet godt trætte af, er den eneste måde at vise regeringsduelighed på. Tværtimod vil vælgerne gerne have en ny vision også for folkeskolen. Skolen er blevet taget som gidsel af den konkurrence i populisme, som åbenbart skal være hovedindholdet i den igangskudte valgkamp. Vorherre bevares. Faglighed i skolen er tilsyneladende Pisa-hysteri, øget kontrol med undervisningsindhold og eksamener og konstante og kaotiske ændringer. Argumentationen båret frem af den misforståede opfattelse, at man tilsyneladende skal lære for leve op til internationale test, hvis resultater er misopfattede og som ikke er tilpassede danske forhold. Kanons, styring og kontrol i form af flere prøver og tests er tilsyneladende svaret. Uden at reflektere over om der kan være andre værdier at bygge på eller at man med krav og økonomiske indskrænkninger er i gang med helt at underminere den danske skole og grundprincipper i dansk skolepolitik og i det hele taget at underminder de frie holdninger, der har været bærende. Det er klart, at vi skal give eleverne færdigheder, så de kan klare sig. Men spørgsmålet om vi giver danske elever en fordel ved blot af producere den samme pasta, som alle andre steder. Retsforbundet tvivler. I stedet bør vi vise tillid og give skolerne frihed til at slippe kreativiteten løs på de enkelte skoler og at de kan agere indenfor nogle rammer og med egne mål. Og naturligvis kræver det også, at der sættes de nødvendige økonomiske ressourcer af. De ressourcer, som efterhånden er skåret ned til det urimelige. Under alle omstændigheder er det motivation - lyst, der fremelsker kreativitet og får eleverne til at lære og opnå færdigheder og til at videreuddanne sig. Den opnår vi ikke ved flere regler, mere styring, udenadslæren eller terper i større og større klasser. Vi skal udvikle ikke afvikle.