Skolen tørlagt

Vodskov Skole på den grønne gren

VODSKOV:Der var lukket for både det varme og det kolde vand i går på Vodskov Skole. Det virkede nu ikke som om eleverne af den grund led nogen nød, men de lærte til gengæld, hvor besværligt det er, at vandet ikke bare vælter ud, når der drejes på en hane eller trækkes i et toilet. I går var eleverne - og lærerne for den sags skyld - nødt til at bevæge sig hen til to haner i den ene ende af skolen, hvis de ville have noget at drikke, eller hvis de havde brug for vand til at skylle ud med på toilettet. Øvelsen med at lukke for vandet var et led i skolens kamp for at forsvare det grønne flag, den for første gang fik lov at hejse i fjor. Vodskov Skole er med i projektet Grønt flag - Grøn skole, som herhjemme bestyres Friluftsrådet. Når skolerne opfylder en række krav, kan de få lov at hejse det grønne flag. Sidste år handlede det om affald, og i år gælder det så vand. Et par elever fra henholdsvis 9. B og 9. C., Christian Christensen og Michael Holme Sørensen, viste rundt på skolen. Og nej, de regnede ikke med at få brug for vand til toilet-besøg. De kunne sagtens holde sig til de kom hjem. Ellers havde de kun bemærket vandmangelen ved, at de andre elever traskede rundt med platicflasker til drikkevandet. Rundt om på skolen var eleverne med til en række våde aktiviteter. F.eks. skulle 5. klasserne være med til at bygge et indendørs rodzone-anlæg, der skal fungere som rensningsanlæg for et akvarium med fisk. Det blev en ganske elegant konstruktion med tagrender, leca-nødder og så naturligvis planter til at gøre det beskidte arbejde. Andre elever var ude i naturen for at kigge på søer, og andre igen havde været på besøg på en af kommunens rensingsanlæg. Lærer Helen Vigensø forklarede, at vandkampagnen skal sætte sig varige spor på skolen. Eleverne var i fuld sving med at lave forslag til, hvordan skolen kan nedbringe sit forbrug af vand. Ud fra forslagene, bliver der udarbejdet nogle fælles regler, som vil blive hængt op på skolen. På årsbasis bruger Vodskov Skole omkring 3000 kubikmeter vand. Det tal skal meget gerne bringes ned med ti procent, så skolen fremover kan nøjes med at brænde 2700 kubikmeter af.