Skolen var helt uden lærere

11 lærerststuderende fra Hjørring overtog undervisningen på Thise Skole for en dag

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Eleverne løste opgaverne i grupper. Foto: Hans Ravn

THISE:Der var værdige afløsere, da Thise Skole fredag varer uden lærere. 11 studerende fra Hjørring Seminarium havde afløst lærerstaben, der var på kursus - pædagogisk dag. Skolen rettede henvendelse til Hjørring Seminarium, og seminariet var med på ideen. Marianne Thomsen, Lise Møller Jensen og Mette Svendsen, der skulle tage sig af de 32 elever i 6. og 7. klasse. De fik en spændende dag, som var godt tilrettelagt af de tre kommende lærere. Lise Møller Jensen er snart færdig med andet år, mens hendes to kollegaer snart afslutter tredje år. Læreruddannelsen tager fire år. De er ikke helt uvante med at stå bag katederet - eller rettere undervise - for katederet er afskaffet i klasseværelset.De er hvert år seks-syv uger i praktik. For 6. og 7. klasserne blev det en tværfaglig dag. Undervisningen rummede både dansk, musik, kristendomsundervisning og matematik. Der blev lagt ud med et stjerneløb. Senere skulle de skrive digte og eventyr, som eleverne læste op for hinanden.Der blev arbejdet i otte grupper. - Vi har lært en del af det, fortæller Marianne Thomsen,Lise Møller Jensen og Mette Svendsen. Eleverne skulle selvfølgelig prøve grænser, da der var nye undervisere. Men de vordende lærere fandt hurtigt ud af at sætte de urolige elever på plads. - Underviserne var søde nok. Men det var en lidt kedelig dag, siger Trine Skov, Pernille Andreasen og Line Knudsen samstemmende.