Skolelukninger

Skolens dødsdom afsiges i aften

Et hav af spørgsmål foran skolelukning

SKAGEN:I aften vil et flertal af byrådsmedlemmerne i Skagen Kommune med stor sandsynlighed afsige den endelige dødsdom over Kappelborgskolen. Denne gang sker det oven i købet med velsignelse af flertallet i Venstres byrådsgruppe, der ellers gik til valg på at bevare skolen uden at ryste på hånden. I hvert fald var der ingen synlig rysten, da Venstre's lokale "høvding", Hans Rex, sammen med formanden for Venstre i Skagen, Ole Knude Jensen, i november 2001 stillede sig op foran Kappelborgskolen, efter at de først på et pressemøde højtideligt havde lovet, at Socialdemokratiets dødsdom over Kappelborgskolen skulle omstødes og skolen bevares, hvis Venstre altså fik flertallet i forbindelse med kommunalvalget. Venstre fik som bekendt flertallet, og hvis læserne da ellers i den seneste tid har åbnet lokalsektionen af NORDJYSKE, har de sikkert også forstået, at ingen løfter varer evigt. Tre af Venstres byrådsgruppe vil formodentlig stemme nej til skolelukningen, mens resten nok på en eller anden måde vil gentage den gamle socialdemokratiske statsministers ord om, at man har et standpunkt til man tager et nyt. Men bortset fra den politiske diskussion om brudte valgløfter, og spørgsmålet om, hvordan Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti kunne forudsige en udvikling, som Venstre ikke kunne, så er der jo alt det praktiske med et hav af spørgsmål, som skal besvares i den kommende tid. Skoledirektør Chresten Sloth Christensen har i et notat forsøgt at hjælpe politikerne lidt på vej. - En skolenedlæggelse sker efter politisk beslutning. Det samme gør afviklingen af den nedlagte skole som selvstændig skole, men det bør ske gennem to politiske beslutninger, der træffes hver for sig, skriver skoledirektøren blandt andet i notatet. Nedlæggelsen af skolen som selvstændig skole skal nemlig følge en ganske bestemt procedure efter gældende lov, mens afviklingen af skolen sker efter almindelig politisk og administrativ praksis. Flertalsindstillingen til byrådet er, at Kappelborgskolen skal ophøre som selvstændig skole per 31. juli 2005. Forslaget om skolenedlæggelse skal sendes til høring, og 6. august skal børne- og kulturudvalget forsøge at lave en handleplan, som sikrer så tryg en skolegang som overhovedet muligt for de børn, der er indskrevet på Kappelborgskolen. Der er allerede taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe blandt andet bestående af de tre skoleledere i Skagen og skoledirektøren. Blandt de spørgsmål, som lige nu svæver i luften, er for eksempel ansættelsesforhold og fremtidig brug af Kappelborgskolens bygninger. Der skal også tages stilling til, hvilke af de nuværende klasser på Kappelborgskolen, der kan fortsætte deres skolegang der, indtil de forlader folkeskolen, samt hvilken skoleledelse og skolebestyrelse der i fremtiden skal have ansvaret for deres undervisning. Og hvor skal de elever hen, som ikke kan blive på Kappelborgskolen, til de er færdige. Jo, der er et hav af spørgsmål, og der er vist ingen, der lige nu tør at komme med et bud på en sikker kurs i forhold til alle disse spørgsmål. Kursen mod skolelukning er sat, men navigationen frem mod målet virker ikke specielt sikkert på nuværende tidspunkt.