Skolens fremtid

Skal der arbejdes på at oprette en friskole i Hjortdal, eller skal skolebygningerne udelukkende være et forsamlings- og kulturhus for lokalområdet?

Det spørgsmål sætter Hjortdal Beboerforening til debat på et borgermøde i aften. Det foregår på den endnu fungerende skole, som politikerne har besluttet at lukke til august. - Beboerforeningens bestyrelse er neutral, oplyser formanden Tine Bilgram. - Vi holder mødet for at lodde stemningen, og vi håber at rigtig mange møder op, siger hun. - I bestyrelsen vil vi bakke det op, hvis der er stemning for at gå videre med en friskole, og vi bakker det også op, hvis der er stemning for ideen om et kulturhus. - Hvis der skal oprettes en friskole, kan det tidligst blive i 2012, da vi ikke har forberedt en friskole. Det burde vi måske have gjort, men vi troede længe på, at politikerne ville bevare Hjortdal Skole, forklarer hun. - Det lød jo længe fra Venstre, at man ikke ville lukke skoler, men set i bagklogskabens lys kunne vi godt have sikret os bedre. Der vil jo blive et afbræk på et år, før en friskole kan komme i gang. Tine Bilgram oplyser, at hun har kontaktet Undervisningsministeriet for at høre om mulighederne for dispensation til at komme i gang til sommer med en forsinket indbetaling af gebyr, men det er aldrig givet, til trods for mange ansøgninger, har hun fået at vide. - Under alle omstændigheder forventer jeg, at mødet ender med at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, enten en der går videre med friskoleideen eller en der går videre med kulturhusideen.