Skolens område bliver en idyllisk perle

25 boliger opføres i gammel stil, når den gamle skole er revet ned

SÆBY:Idyllen som man kender fra Algade/Strandgade-kvarteret er til at få øje på i det byggeri, der næste efterår vil begynde at skyde op på den gamle skoles grund i Sæby midtby. NORDJYSKE kan i dag vise en akvareltegning af det kommende byggeri, der dels er inspireret af den gamle byggestil i Sæby, dels af et unikt byggeri i Dragør ved København. Det er firmaet Holmsø Huse A/S, der købte den gamle skole af kommunen og har fået et byggeprojekt godkendt i Sæby Byråd. Lokalplanforslaget for projektet er p.t. ude i offentlig høring, og planen skulle være klar til endelig vedtagelse i byrådet i januar. Projektet omfatter 25 boliger, der opføres som tæt/lav bebyggelse. Idéen er, at byggeriet skal opfattes som en,"by i byen". En lille og intim enklave af enkelthuse i et, halvandet og to plan. Bygningerne vil blive opført som traditionelt byggeri med alle udvendige flader i tegl, som vandskures og males. Tagene bliver af røde teglsten. Byggeriet kombinerer det lukkede, private gårdrum, hvor den enkelte beboer kan hygge sig i fred for nysgerrige blikke, med det åbne fællesrum i form af små stræder og torve, hvor folk kan samles, og hvor der er legepladser til børnene. Den del af lokalplanens område, der skal bruges til parkeringsplads - et areal langs Chr. Pedersensvej - er registreret som forurenet grund i amtet. Det kan vise sig at være en sten på vejen for bygherren, når gravemaskinerne tager fat. Hvis der dukker grimme overraskelser op, når jordarbejdet begynder, kan det blive nødvendigt at fjerne den forurenede jord, hvilket kan forsinke og fordyre byggeprocessen. Holmsø Huse A/S kan ikke tage fat på arbejdet før 1. juli 2005. Den gamle skole er indtil da udlejet til Sæby Kommune. Skolen bruges stadig flittigt - blandt andre af musikskolen og den lokale gymnastikforening. Brugerne flytter inden 1. juli i nye lokaler i vestbyen. Herefter vil den gamle skole være rømmet og klar til nedrivning.